brusano-right

vrijdag

18

12:00 - 13:00
Focus Live | Protocol 3 – Ondersteuning aan huis voor personen 60 jaar+

Begeleidt u personen ouder dan 60 jaar met een chronische aandoening die in het Brusselse Gewest wonen? Maakt u zich zorgen over hun verlies van autonomie omwille van moeilijke levensomstandigheden?

dinsdag

17

10:00 - 16:00
Ontmoetingsfestival “Zelf keuzes maken: jouw gezondheid en jouw welzijn”

Muntpunt

Muntplein 6 Brussel, 1000 Belgique

We willen op deze ontmoetingsdag persoonlijke autonomie stimuleren en ondersteunen. Tijdens dit event krijgen personen met een zorg- en ondersteuningsnood, hun mantelzorgers en vrijwilligers een forum om hun ervaringen te delen.

dinsdag

06

13:30 - 16:30
Werkgroep voor de verantwoordelijken van de palliatieve cultuur in RH/RVT

Place Stéphanie

Place Stéphanie 20 Bruxelles, 1050 Belgique

Deze peer-to-peerwerkgroepen bieden de deelnemers de mogelijkheid om informatie uit te wisselen over hun beroepspraktijk en om hun functie in het RVT verder te verduidelijken, altijd met het doel om palliatieve zorg te organiseren in hun instelling.

vrijdag

16

12:00 - 13:00
Focus live – Geestelijke gezondheid: overzicht van de mogelijkheden voor eerstelijnsondersteuning

Wilt u graag een duidelijk overzicht van demogelijkheden voor eerstelijnsondersteuning:gemeenschapsadvies, centra voor gezinsplanning, onafhankelijke psychologen, mobiele teams, CGG…?

donderdag

22

10:00 - 12:00
Overleg “inclusieve functie”

Brusano, site Vereniging

Vereniginstraat 15, 1000 Brussel

Het overleg “inclusieve functie” is een ontmoetingsruimte met als einddoel de verbetering van de toegang tot de gezondheids- en sociale diensten, met een bijzondere aandacht voor mensen in kwetsbare situaties.

donderdag

29

10:00 - 12:00
Overleg buurtproject

Overleg buurtproject bestaat uit het versterken, op lokaal niveau, van de banden en de samenwerking tussen de actoren uit verschillende sectoren om de gezondheid en het welzijn van de bevolking te verbeteren.

woensdag

19

09:00 - 13:00
Ledenforum

BRUSANO, site Pachéco

Pachecolaan 34 Brussel, 1000 Belgique

Deze ruimte is bedoeld om alle initiatieven en projecten te bundelen die bijdragen tot geïntegreerde zorg in Brussel: uitwisseling van informatie, voortgang van het actieplan, monitoring van de hervormingen die in Brussel lopende zijn.

dinsdag

08

12:30 - 17:00
Welkom seminar voor casemanagers 1/2

Brusano, site Vereniging

15, Verenigingstraat 1000 Brussel

Dit seminar bestaat uit 2 modules van een halve dag onder leiding van een externe trainer. De houding en instrumenten voor casemanagers worden op participatieve wijze behandeld en besproken.

vrijdag

18

12:00 - 13:00
Focus Live | Protocol 3 – Ondersteuning aan huis voor personen 60 jaar+

Begeleidt u personen ouder dan 60 jaar met een chronische aandoening die in het Brusselse Gewest wonen? Maakt u zich zorgen over hun verlies van autonomie omwille van moeilijke levensomstandigheden? Wilt u ondersteuning zodat deze mensen thuis kunnen blijven wonen, buiten een instelling?

maandag

30

13:30 - 16:30
Intervisiesessie voor organisatoren van multidisciplinair klinisch overleg

BRUSANO, site Pachéco

Pachecolaan 34, 1000 Brussel

Uitwisseling van praktijken ter ondersteuning van de organisatie van multidisciplinair klinisch overleg. De intervisiesessies worden geleid door een externe moderator.

donderdag

02

09:30 - 12:30
Intervisiesessie voor casemanagers

BRUSANO, site Pachéco

Dambordstraat 23, 1000 Brussel

Intervisiesessie voor casemanagers Uitwisseling en delen van ervaringen, middelen, netwerk. De intervisiesessies worden geleid door een externe moderator.

donderdag

09

20:00
Brusano Lunch

Online.

Hebt u nog geen gebruik gemaakt van onze diensten? Vraagt u zich af hoe wij u kunnen ondersteunen in uw praktijk? Wilt u een stuwende kracht achter verandering worden door mee te werken aan vernieuwende acties? Of wilt u Brusano gewoon beter leren kennen?

dinsdag

14

14:00 - 16:30
Praktijkgemeenschap van buurtreferenten

BRUSANO, site Pachéco

Pachecolaan 34, 1000 Brussel

Een lokale interdisciplinaire en intersectorale groep van een tiental professionals die regelmatig bijeenkomen om hun ervaringen te delen met als doel hun kennis uit te diepen, geblokkeerde situaties op te lossen en deel te nemen aan de ontwikkeling van nieuwe praktijken die inspelen op de behoeften van de bevolking.

woensdag

15

09:00 - 12:30
Ledenforum

BRUSANO, site Pachéco

Pachecolaan 34, 1000 Brussel

Cet espace vise à rassembler l’ensemble des initiatives et projets qui contribuent à l'organisation social-santé : partage d’informations, état d’avancement du plan d’action, suivi des réformes en cours à Bruxelles.

dinsdag

07

14:30 - 16:30
Werkgroep voor de verantwoordelijken van de palliatieve cultuur in RH/RVT – groep oost-West

dinsdag

14

14:00 - 16:30
Praktijkgemeenschap van buurtreferenten

BRUSANO, site Pachéco

Boulevard Pachéco 34, 1000 Bruxelles

Een lokale interdisciplinaire en intersectorale groep van een tiental professionals die regelmatig bijeenkomen om hun ervaringen te delen met als doel hun kennis uit te diepen, geblokkeerde situaties op te lossen en deel te nemen aan de ontwikkeling van nieuwe praktijken die inspelen op de behoeften van de bevolking.

dinsdag

21

13:30 - 16:30
Intervisiesessie voor organisatoren van multidisciplinair klinisch overleg

BRUSANO, site Pachéco

Boulevard Pachéco 34, 1000 Bruxelles

Uitwisseling van praktijken ter ondersteuning van de organisatie van multidisciplinair klinisch overleg.

donderdag

23

09:30 - 12:30
Brus’info: organisatie van palliatieve zorg in Brussel

Cité Sérine

Trooststraat 79, 1030 Brussel

donderdag

23

09:30 - 12:30
Intervisiesessie voor casemanagers

BRUSANO, site Pachéco

Pachecolaan 34, 1000 Brussel

Intervisiesessie voor casemanagers. Uitwisseling en delen van ervaringen, middelen, netwerk. De intervisiesessies worden geleid door een externe moderator.

vrijdag

24

12:00 - 13:00
Focus Live : Palliatieve zorg en levenseinde

Online.

Begeleidt u professioneel personen in hun laatste levensfase en hun naasten? Zoekt u praktische informatie over de bestaande bijstand en ondersteuning? Wilt u graag een duidelijk overzicht van de wetgeving daarrond?

dinsdag

28

14:30 - 16:30
Werkgroep voor de verantwoordelijken van de palliatieve cultuur in RH/RVT – groep Noord-Zuid

Werkgroep voor de verantwoordelijken van de palliatieve cultuur in RH/RVT groep Noord-Zuid

donderdag

30

09:30 - 12:00
Overleg ” inclusieve praktijken”

BRUSANO, site Pachéco

Pachecolaan 34 Brussel, 1000 Belgique

Het overleg “inclusieve praktijken” is een ontmoetingsruimte met als einddoel de verbetering van de toegang tot de gezondheids- en sociale diensten, met een bijzondere aandacht voor mensen in kwetsbare situaties.

dinsdag

18

14:00 - 16:30
Praktijkgemeenschap van buurtreferenten

BRUSANO, site Pachéco

Pachecolaan 34 Brussel, 1000 Belgique

Een lokale interdisciplinaire en intersectorale groep van een tiental professionals die regelmatig bijeenkomen om de ervaringskennis naar boven te halen om hun kennis te verdiepen, geblokkeerde situaties op te lossen en deel te nemen aan de productie van nieuwe praktijken die beantwoorden aan de behoeften van de bevolking.

dinsdag

18

14:30 - 16:30
Werkgroep voor de verantwoordelijken van de palliatieve cultuur in RH/RVT – BXL-groep

Deze peer-to-peerwerkgroepen bieden de deelnemers de mogelijkheid om informatie uit te wisselen over hun beroepspraktijk en om hun functie in het RVT verder te verduidelijken, altijd met het doel om palliatieve zorg te organiseren in hun instelling.

donderdag

27

09:30 - 12:30
Intervisie voor casemanagers

BRUSANO, site Pachéco

Pachecolaan 34 Brussel, 1000 Belgique

Intervisiesessie voor casemanagers. Uitwisseling en delen van ervaringen, middelen, netwerk.

dinsdag

16

13:30 - 16:30
Intervisiesessie voor organisatoren van multidisciplinair klinisch overleg

BRUSANO, site Pachéco

Pachecolaan 34 Brussel, 1000 Belgique

Uitwisseling van praktijken ter ondersteuning van de organisatie van multidisciplinair klinisch overleg.

dinsdag

16

14:00 - 16:30
Praktijkgemeenschap van buurtreferenten

BRUSANO, site Pachéco

Pachecolaan 34 Brussel, 1000 Belgique

Een lokale interdisciplinaire en intersectorale groep van een tiental professionals die regelmatig bijeenkomen om hun ervaringen te delen met als doel hun kennis uit te diepen, geblokkeerde situaties op te lossen en deel te nemen aan de ontwikkeling van nieuwe praktijken die inspelen op de behoeften van de bevolking.

dinsdag

16

14:00 - 20:00
OntmoetingsFestival des Rencontres

Muntpunt

Muntplein 6, 1000 Brussel

" Samen sterker: bouwen aan zorg en welzijn" : De juiste hulp vinden is niet altijd eenvoudig. Wat als je verschillende sociale en gezondheidsproblemen hebt? Wat als jij net diegene bent die iemand met noden mee ondersteunt? Hoe kan je er zelf voor zorgen dat de juiste zorg gevonden wordt voor ieders specifieke noden?

vrijdag

26

12:00 - 13:00
Focus live – Geestelijke gezondheid: overzicht van de mogelijkheden voor eerstelijnsondersteuning

Online. De details worden aan de deelnemers verstrekt.

Begeleidt u in uw beroepspraktijk volwassenen met ‘lichte’ psychische stoornissen? Zoekt u praktische informatie over de bestaande bijstand en ondersteuning?

donderdag

08

09:30 - 12:30
Intervisiesessie voor casemanagers

BRUSANO, site Pachéco

Pachecolaan 34 Brussel, 1000 Belgique

Uitwisseling en delen van ervaringen, middelen, netwerk.

donderdag

08

12:30 - 13:30
Brusano Lunch

Online. De details worden aan de deelnemers verstrekt.

Hebt u nog geen gebruik gemaakt van onze diensten? Vraagt u zich af hoe wij u kunnen ondersteunen in uw praktijk?

dinsdag

13

14:00 - 16:30
Praktijkgemeenschap van buurtreferenten

BRUSANO, site Pachéco

Pachecolaan 34 Brussel, 1000 Belgique

Een lokale interdisciplinaire en intersectorale groep van een tiental professionals die regelmatig bijeenkomen om hun ervaringen te delen met als doel hun kennis uit te diepen, geblokkeerde situaties op te lossen en deel te nemen aan de ontwikkeling van nieuwe praktijken die inspelen op de behoeften van de bevolking.

dinsdag

13

14:30 - 16:30
Werkgroep voor de verantwoordelijken van de palliatieve cultuur in RH/RVT

Deze peer-to-peerwerkgroepen bieden de deelnemers de mogelijkheid om informatie uit te wisselen over hun beroepspraktijk en om hun functie in het RVT verder te verduidelijken...

woensdag

14

09:00 - 13:30
Verander – Atelier – du Changement: bijeenkomst zorgzone Noord-Oost

Simone de Beauvoir zaal

Sint-Josefstraat 48, 1140 Evere

De verander atelier is een ruimte voor sociale en gezondheidswerker, begunstigden, patiënten en hulpverleners, waar ze elkaar kunnen ontmoeten, zich kunnen informeren en voorstellen doen.

donderdag

15

09:30 - 12:00
Overleg ” inclusieve praktijken”

BRUSANO, site Pachéco

Pachecolaan 34 Brussel, 1000 Belgique

Het overleg “inclusieve praktijken” is een ontmoetingsruimte met als einddoel de verbetering van de toegang tot de gezondheids- en sociale diensten, met een bijzondere aandacht voor mensen in kwetsbare situaties.

woensdag

21

09:30 - 12:00
Ledenforum

BRUSANO, site Pachéco

Pachecolaan 34 Brussel, 1000 Belgique

Deze ruimte is bedoeld om alle initiatieven en projecten te bundelen die bijdragen tot geïntegreerde zorg in Brussel: uitwisseling van informatie, voortgang van het actieplan, monitoring van de hervormingen die in Brussel lopende zijn.

donderdag

22

09:00 - 13:30
Verander – Atelier – du Changement: bijeenkomst zorgzone Centrum-West

Sleep Well Youth Hostel

Dambordstraat 23, 1000 Brussel

De verander atelier is een ruimte voor sociale en gezondheidswerker, begunstigden, patiënten en hulpverleners, waar ze elkaar kunnen ontmoeten, zich kunnen informeren en voorstellen doen.

vrijdag

23

09:00 - 13:30
Verander – Atelier – du Changement: bijeenkomst zorgzone Zuid

Pianofabriek

Fortstraat 35, 1060 Sint-Gillis

De verander atelier is een ruimte voor sociale en gezondheidswerker, begunstigden, patiënten en hulpverleners, waar ze elkaar kunnen ontmoeten, zich kunnen informeren en voorstellen doen.

maandag

26

09:00 - 13:30
Verander – Atelier – du Changement: bijeenkomst zorgzone Zuid-Oost

Malou Kasteel

Pierre Leviedreef 2, Sint-Lambrechts-Woluwe

De verander atelier is een ruimte voor sociale en gezondheidswerker, begunstigden, patiënten en hulpverleners, waar ze elkaar kunnen ontmoeten, zich kunnen informeren en voorstellen doen.

dinsdag

27

13:30 - 16:30
Intervisiesessie voor organisatoren van multidisciplinair klinisch overleg

BRUSANO, site Pachéco

Pachecolaan 34 Brussel, 1000 Belgique

Uitwisseling van praktijken ter ondersteuning van de organisatie van multidisciplinair klinisch overleg.

woensdag

28

09:00 - 13:30
Verander – Atelier – du Changement: bijeenkomst zorgzone Noord

Centre Culturel de Jette

de Smet de Naeyerlaan 145, 1090 Jette

De verander atelier is een ruimte voor sociale en gezondheidswerker, begunstigden, patiënten en hulpverleners, waar ze elkaar kunnen ontmoeten, zich kunnen informeren en voorstellen doen.

donderdag

14

10:00 - 12:00
Overleg buurtprojecten

Brusano

Pachecolaan 34, 1000 Brussel

Welke tips heb je om met zorgprofessionals te werken ondanks hun drukke agenda's? Een ruimte om op buurtniveau ervaringen te delen en te overleggen over de operationele aspecten van innovatieve projecten in de welzijns- en gezondheidssector.

donderdag

21

09:30 - 15:30
Opleiding over het luisteren en begeleiden in de laatste levensfase voor kandidaat-vrijwilligers – Part1/8

Brusano, site Vereniging

Verenigingsstraat 15, 1000 Brussel

Deze opleiding richt zich tot personen die vrijwilliger willen worden in palliatieve zorgeenheden in ziekenhuizen of in mobiele teams voor tweedelijnszorg.

donderdag

21

09:30 - 12:30
Supervisie voor casemanagers en overlegorganisatoren

Brusano

Pachecolaan 34, 1000 Brussel

Uitwisselen en delen van ervaringen, middelen en netwerken. Geleid door een externe moderator.

vrijdag

22

12:00 - 13:00
Focus Live : Ondersteuning aan huis voor personen 60 jaar+

Online. De details worden aan de deelnemers verstrekt.

Begeleidt u personen ouder dan 60 jaar met een chronische aandoening die in het Brusselse Gewest wonen? Maakt u zich zorgen over hun verlies van autonomie omwille van moeilijke levensomstandigheden? Wilt u ondersteuning zodat deze mensen thuis kunnen blijven wonen, buiten een instelling?

dinsdag

26

19:30 - 21:30
Workshop Een eerste stap naar een inclusief onthaal van de LGBTQIA+-gemeenschappen binnen de eerste lijn

Online

Online workshops open voor alle eerstelijnsprofessionals die meer kennis en vaardigheden willen verwerven rond de zorg voor personen die moeilijkheden ervaren om toegang te krijgen tot kwaliteitsvolle zorg.

donderdag

28

09:30 - 15:30
Opleiding over het luisteren en begeleiden in de laatste levensfase voor kandidaat-vrijwilligers – Part2/8

Sleep Well Youth Hostel

Dambordstraat 23, 1000 Brussel

Deze opleiding richt zich tot personen die vrijwilliger willen worden in palliatieve zorgeenheden in ziekenhuizen of in mobiele teams voor tweedelijnszorg.

dinsdag

03

14:30 - 16:30
Werkgroep voor de verantwoordelijken van de palliatieve cultuur in WZC

Brusano

Breydelstraat 40, 1040 Brussel

Werkgroep voor de verantwoordelijken van de palliatieve cultuur in WZC over het thema van het Personalised Anticipated Care Project – Groep NOORD.

donderdag

05

09:00 - 13:00
Verander – Atelier – du Changement: bijeenkomst zorgzone Zuid-Oost

Wolubilis

Henri Spaakesplanade, 1200 Sint Lambrechts Woluwe

Tweede bijeenkomst van de zorgzone Zuid-Oost

donderdag

05

09:30 - 15:30
Opleiding over het luisteren en begeleiden in de laatste levensfase voor kandidaat-vrijwilligers – Part3/8

Brusano, Site Vereniging

Verenigingsstraat 15, 1000 Brussel

Deze opleiding richt zich tot personen die vrijwilliger willen worden in palliatieve zorgeenheden in ziekenhuizen of in mobiele teams voor tweedelijnszorg.

donderdag

05

09:30 - 12:00
Overleg ” inclusieve praktijken”

BRUSANO, site Pachéco

Pachecolaan 34 Brussel, 1000 Belgique

Het overleg “inclusieve praktijken” is een ontmoetingsruimte met als einddoel de verbetering van de toegang tot de gezondheids- en sociale diensten.

dinsdag

10

09:00 - 13:00
Verander – Atelier – du Changement: bijeenkomst zorgzone Zuid

Pianofabriek

Fortstraat 35, 1060 Sint-Gillis

Tweede bijeenkomst van de zorgzone Noord

dinsdag

10

14:30 - 16:30
Werkgroep voor de verantwoordelijken van de palliatieve cultuur in WZC

Brusano

Breydelstraat 40, 1040 Brussel

Werkgroep voor de verantwoordelijken van de palliatieve cultuur in WZC over het thema van het Personalised Anticipated Care Project – Groep ZUID-OOST-WEST

donderdag

12

09:00 - 17:00
Trainingsmodule voor casemanagers

Brusano

Breydelstraat 40, 1040 Brussel

Trainingsmodule ter ondersteuning van de casemanagers die betrokken zijn bij het door Brusano ondersteunde experimentele project.

donderdag

12

12:30 - 13:30
Brusano Lunch

Online. De details worden aan de deelnemers verstrekt.

Hebt u nog geen gebruik gemaakt van onze diensten? Vraagt u zich af hoe wij u kunnen ondersteunen in uw praktijk?

vrijdag

13

09:00 - 13:00
Verander – Atelier – du Changement: bijeenkomst zorgzone Noord

GC Nekkersdal

Emile Bockstaellaan 107 1020 Laken

Tweede bijeenkomst van de zorgzone Noord

maandag

16

09:00 - 13:00
Verander – Atelier – du Changement: bijeenkomst zorgzone Centrum-West

Sleep Well Youth Hostel

Dambordstraat 23, 1000 Brussel

Tweede bijeenkomst van de zorgzone Centrum-West

woensdag

18

09:30 - 12:00
Ledenforum

BRUSANO

Pachecolaan 34, 1000 Brussel

Deze ruimte is bedoeld om alle initiatieven en projecten te bundelen die bijdragen tot geïntegreerde zorg in Brussel: uitwisseling van informatie, voortgang van het actieplan, monitoring van de hervormingen die in Brussel lopende zijn.

donderdag

19

09:00 - 13:00
Verander – Atelier – du Changement: bijeenkomst zorgzone Noord-Oost

Simone de Beauvoir zaal

Sint-Josefstraat 48, 1140 Evere

Tweede bijeenkomst van de zorgzone Noord-Oost

donderdag

19

09:30 - 15:30
Opleiding over het luisteren en begeleiden in de laatste levensfase voor kandidaat-vrijwilligers – Part4/8

Sleep Well Youth Hostel

Dambordstraat 23, 1000 Brussel

Deze opleiding richt zich tot personen die vrijwilliger willen worden in palliatieve zorgeenheden in ziekenhuizen of in mobiele teams voor tweedelijnszorg.

donderdag

19

09:30 - 12:30
Supervisie voor casemanagers en overlegorganisatoren

Brusano

Pachecolaan 34, 1000 Brussel

Uitwisselen en delen van ervaringen, middelen en netwerken. Geleid door een externe moderator.

dinsdag

31

14:30 - 16:30
Werkgroep voor de verantwoordelijken van de palliatieve cultuur in WZC

Brusano

Breydelstraat 40, 1040 Brussel

Werkgroep voor de verantwoordelijken van de palliatieve cultuur in WZC over het thema van het Personalised Anticipated Care Project – Groep NEW.

donderdag

09

09:30 - 15:30
Opleiding over het luisteren en begeleiden in de laatste levensfase voor kandidaat-vrijwilligers – Part5/8

Sleep Well Youth Hostel

Dambordstraat 23, 1000 Brussel

Deze opleiding richt zich tot personen die vrijwilliger willen worden in palliatieve zorgeenheden in ziekenhuizen of in mobiele teams voor tweedelijnszorg.

donderdag

16

09:30 - 15:30
Opleiding over het luisteren en begeleiden in de laatste levensfase voor kandidaat-vrijwilligers – Part6/8

Sleep Well Youth Hostel

Dambordstraat 23, 1000 Brussel

Deze opleiding richt zich tot personen die vrijwilliger willen worden in palliatieve zorgeenheden in ziekenhuizen of in mobiele teams voor tweedelijnszorg.

vrijdag

17

12:00 - 13:00
Focus live – Geestelijke gezondheid: overzicht van de mogelijkheden voor eerstelijnsondersteuning

Online. De details worden aan de deelnemers verstrekt.

Begeleidt u in uw beroepspraktijk volwassenen met psychische stoornissen? Zoekt u praktische informatie over de bestaande bijstand en ondersteuning?

donderdag

23

09:30 - 15:30
Opleiding over het luisteren en begeleiden in de laatste levensfase voor kandidaat-vrijwilligers – Part7/8

Sleep Well Youth Hostel

Dambordstraat 23, 1000 Brussel

Deze opleiding richt zich tot personen die vrijwilliger willen worden in palliatieve zorgeenheden in ziekenhuizen of in mobiele teams voor tweedelijnszorg.

donderdag

30

09:30 - 15:30
Opleiding over het luisteren en begeleiden in de laatste levensfase voor kandidaat-vrijwilligers – Part8/8

Sleep Well Youth Hostel

Dambordstraat 23, 1000 Brussel

Deze opleiding richt zich tot personen die vrijwilliger willen worden in palliatieve zorgeenheden in ziekenhuizen of in mobiele teams voor tweedelijnszorg.

woensdag

13

09:00 - 17:00
Trainingsmodule voor overlegorganisatoren

Brusano

Rue Breydel, 40 - 1040 Bruxelles

Opleidingsmodule ter ondersteuning van overlegorganisatoren die betrokken zijn bij het experimentele project dat door Brusano wordt ondersteund.

donderdag

14

09:30 - 12:30
Supervisie voor casemanagers en overlegorganisatoren

CSD

Sint Bernardstraat 43, 1060 Brussel

Uitwisselen en delen van ervaringen, middelen en netwerken. Geleid door een externe moderator.

woensdag

17

10:00 - 14:00
Open Forum : Nieuwe functies voor de begeleiding van complexe situaties ?

De Ateliers des Tanneurs

Huidevettersstraat 58-62, 1000 Brussel

donderdag

25

09:30 - 15:30
Opleiding over het luisteren en begeleiden in de laatste levensfase voor kandidaat-vrijwilligers – Part1/8

Sleep Well Youth Hostel

Dambordstraat 23, 1000 Brussel

Wil je als vrijwilliger werken op een palliatieve zorgafdeling in een ziekenhuis of deel uitmaken van een 2e lijnsteam?

vrijdag

26

12:00 - 13:00
Focus Live : Palliatieve zorg en levenseinde

Online

Kijk voor praktische ondersteuning bij de zorg voor mensen aan het einde van hun leven eens naar de focus Palliatieve zorg en levenseinde.

donderdag

01

09:30 - 15:30
Opleiding over het luisteren en begeleiden in de laatste levensfase voor kandidaat-vrijwilligers – Part2/8

Sleep Well Youth Hostel

Dambordstraat 23, 1000 Brussel

Wil je als vrijwilliger werken op een palliatieve zorgafdeling in een ziekenhuis of deel uitmaken van een 2e lijnsteam?

donderdag

01

09:30 - 12:30
Supervisie voor casemanagers en overlegorganisatoren

Brusano

Breydelstraat 40, 1040 Brussel

Uitwisselen en delen van ervaringen, middelen en netwerken. Geleid door een externe moderator.

donderdag

08

09:30 - 15:30
Opleiding over het luisteren en begeleiden in de laatste levensfase voor kandidaat-vrijwilligers – Part3/8

Sleep Well Youth Hostel

Dambordstraat 23, 1000 Brussel

Wil je als vrijwilliger werken op een palliatieve zorgafdeling in een ziekenhuis of deel uitmaken van een 2e lijnsteam?

donderdag

15

09:30 - 15:30
Opleiding over het luisteren en begeleiden in de laatste levensfase voor kandidaat-vrijwilligers – Part4/8

Sleep Well Youth Hostel

Dambordstraat 23, 1000 Brussel

Wil je als vrijwilliger werken op een palliatieve zorgafdeling in een ziekenhuis of deel uitmaken van een 2e lijnsteam?

donderdag

22

09:30 - 15:30
Opleiding over het luisteren en begeleiden in de laatste levensfase voor kandidaat-vrijwilligers – Part5/8

Sleep Well Youth Hostel

Dambordstraat 23, 1000 Brussel

Wil je als vrijwilliger werken op een palliatieve zorgafdeling in een ziekenhuis of deel uitmaken van een 2e lijnsteam?

donderdag

14

09:30 - 15:30
Opleiding over het luisteren en begeleiden in de laatste levensfase voor kandidaat-vrijwilligers – Part6/8

Sleep Well Youth Hostel

Dambordstraat 23, 1000 Brussel

Wil je als vrijwilliger werken op een palliatieve zorgafdeling in een ziekenhuis of deel uitmaken van een 2e lijnsteam?

donderdag

21

09:30 - 15:30
Opleiding over het luisteren en begeleiden in de laatste levensfase voor kandidaat-vrijwilligers – Part7/8

Sleep Well Youth Hostel

Dambordstraat 23, 1000 Brussel

Wil je als vrijwilliger werken op een palliatieve zorgafdeling in een ziekenhuis of deel uitmaken van een 2e lijnsteam?

donderdag

21

09:30 - 12:30
Supervisie voor casemanagers en overlegorganisatoren

Brusano

Breydelstraat 40, 1040 Brussel

Uitwisselen en delen van ervaringen, middelen en netwerken. Geleid door een externe moderator.

donderdag

28

09:30 - 15:30
Opleiding over het luisteren en begeleiden in de laatste levensfase voor kandidaat-vrijwilligers – Part8/8

Sleep Well Youth Hostel

Dambordstraat 23, 1000 Brussel

Wil je als vrijwilliger werken op een palliatieve zorgafdeling in een ziekenhuis of deel uitmaken van een 2e lijnsteam?

vrijdag

19

12:00 - 13:00
Focus Live : Zorgsystemen voor diabetes type 2

Online

Werkt u met type 2 diabetici in de regio Brussel? Hier vindt u duidelijke en volledige informatie over bijstand en vergoedingen!

donderdag

25

09:30 - 12:30
Supervisie voor casemanagers en overlegorganisatoren

Brusano

Breydelstraat 40, 1040 Brussel

Uitwisselen en delen van ervaringen, middelen en netwerken. Geleid door een externe moderator.

donderdag

06

09:30 - 12:30
Supervisie voor casemanagers en overlegorganisatoren

Brusano

Breydelstraat 40, 1040 Brussel

Uitwisselen en delen van ervaringen, middelen en netwerken. Geleid door een externe moderator.

vrijdag

20

12:00 - 13:00
Focus Live : Ondersteuning aan huis voor personen 60 jaar+

Online.

Begeleidt u personen ouder dan 60 jaar met een chronische aandoening die in het Brusselse Gewest wonen? Maakt u zich zorgen over hun verlies van autonomie omwille van moeilijke levensomstandigheden? Wilt u ondersteuning zodat deze mensen thuis kunnen blijven wonen, buiten een instelling?

vrijdag

20

12:00 - 13:00
Focus Live – Ondersteuning aan huis voor personen van 60 jaar+

Online

Begeleidt u personen ouder dan 60 jaar met een chronische aandoening die in het Brusselse Gewest wonen? Maakt u zich zorgen over hun verlies van autonomie omwille van moeilijke levensomstandigheden? Wilt u ondersteuning zodat deze mensen thuis kunnen blijven wonen, buiten een instelling?

vrijdag

22

12:00 - 13:00
Focus live – Geestelijke gezondheid : overzicht van de mogelijkheden voor eerstelijnsondersteuning

Online

Werk je met volwassenen met psychische problemen? Ben je op zoek naar praktische informatie over de beschikbare hulp en ondersteuning?