Diensten

Tools en hulpmiddelen aanbieden om complexe begeleidingstrajecten te ondersteunen.

Diensten
Helpdesk & Oriëntatie

Een hulplijn voor oriëntatie die zorg- en socialehulpverleners kunnen gebruiken wanneer ze moeilijkheden ondervinden bij de begeleiding van mensen in complexe situaties.

Meer informatie
Focus & Repertoria

Informatiebrochures over welzijns- en gezondheidsondersteuning, gericht op de bestaande hulp en ondersteuning, ook beschikbaar als webinars.

Meer informatie
Brus’Info

Infosessies georganiseerd met en voor professionals uit de sociale en gezondheidssector.

Meer informatie
Overleghulp: BabbelBoost

Een gesprekstool in de vorm van een geïllustreerd kaartspel dat helpt om de prioriteiten van de patiënt uit te klaren en de opvolging aan te passen aan zijn behoeften.

Meer informatie
Praktijkgemeenschappen

Lokale interdisciplinaire en intersectorale groepen van professionals die zich herkennen in de specifieke uitoefening van een ondersteunende functie in de sociale en gezondheidszorg.

Meer informatie
Casemanager

Een zorg- of socialehulpverlener die in de meest complexe situaties optreedt. Hij coördineert het begeleidingsplan en zorgt voor de goede werking van het netwerk.

Meer informatie
Organisator van multidisciplinair overleg

Een zorg- of socialehulpverlener die het netwerk en de begeleide persoon ondersteunt door overleg te organiseren om de meest complexe situaties te deblokkeren.

En savoir +
Medisch-farmaceutisch overleg

Overleg op lokaal niveau om beslissingen voor samenwerking te nemen en goede praktijken uit te wisselen tussen huisartsen en apothekers.

Meer informatie
Overleg : Diapason

Een methodologie die multidisciplinair en lijnoverschrijdend overleg ondersteunt rond een bepaalde problematiek.

Meer informatie
Thuishulp voor personen ouder dan 60 jaar

Een zorgaanbod om de levenskwaliteit van 60-plussers in complexe situaties te verbeteren en op die manier te vermijden dat ze naar een rust- of verzorgingstehuis moeten gaan.

Meer informatie
Sleutels voor een inclusieve eerstelijnszorg in Brussel

Informatie en tools ter ondersteuning van zorg- en socialehulpverleners die geconfronteerd worden met de complexe omstandigheden van mensen in een kwetsbare situatie.

Meer informatie
Platform palliatieve zorg Brussel

Activiteiten die verband houden met de missie van het Brussels platform voor palliatieve zorg.

Meer informatie