Skip to content

Tot uw dienst

We bieden u tools aan (informatie, oriëntatie, overleg) om u te ondersteunen bij complexe begeleidingstrajecten.

Helpdesk & Oriëntatie

Bent u zorgverlener en socialehulpverlener? Zoekt u praktische informatie over het Brusselse zorgaanbod of oriëntatiehulp (dienstverleners, ondersteuningsmaatregelen, proefprojecten, financiële steun enz.)?

+32 2 880 29 80

helpdesk@brusano.brussels

Focus & Repertoria

Thematische dossiers met informatie over sociale en gezondheidsondersteuning voor Brusselaars, over bestaande hulp en ondersteuning (vergoedingen, contacten, enz.).

Overleghulp: BabbelBoost

Een gesprekstool in de vorm van een geïllustreerd kaartspel, dat u helpt om de prioriteiten van de patiënt uit te klaren en de opvolging aan te passen aan zijn behoeften.

Praktijk-gemeenschappen

Lokale interdisciplinaire en intersectorale groepen van professionals die zich herkennen in de specifieke uitoefening van een ondersteunende functie in de sociale en gezondheidszorg.

Medisch-farmaceutisch overleg

Overlegruimten op microlokaal niveau om beslissingen voor samenwerking te nemen en goede praktijken uit te wisselen tussen huisartsen en apothekers.

Overleg – Diapason

Een methodologie bedoeld om multidisciplinair en lijnoverschrijdend overleg te organiseren rond een bepaalde problematiek. Het doel is om gezamenlijke afspraken te maken die de integratie van zorg bevorderen.

Levenseinde

Activiteiten die te maken hebben met de opdracht van het Brussels platform voor palliatieve zorg, alsook informatie en oriëntatie in verband met vragen rond het levenseinde.

Steun in kwetsbare situaties

Terbeschikkingstelling van informatie en tools ter ondersteuning van de eerstelijnszorg bij het omgaan met de complexe omstandigheden van mensen in (zeer) kwetsbare situaties.

Thuishulp voor personen ouder dan 60 jaar

Een zorgaanbod om de levenskwaliteit van 60-plussers in complexe situaties te verbeteren en op die manier te vermijden dat ze naar een rust- of verzorgingstehuis moeten worden overgebracht.

Chronische nierinsufficiëntie

Kom alles te weten over het 'zorgtraject'.

Diabetes type 2

Een overzicht met praktische informatie over bestaande steun en vergoedingen voor de ondersteuning van volwassenen met diabetes type 2.

Scroll To Top