Overleg : Diapason

Diapason is een methodologie die bedoeld is om multidisciplinair en lijnoverschrijdend overleg te organiseren rond een bepaalde problematiek. Het doel is om gezamenlijke afspraken te maken die de integratie van zorg bevorderen.

 

Voor elke Diapason wordt er een gesloten groep samengesteld die evenwichtig is wat de diversiteit van de deelnemers betreft, en waarbij die deelnemers representatief zijn voor een beroepsgroep (bv. huisartsen) of een sociologische groep (bv. patiënten). De gevormde groepen worden dan bijeengeroepen om gedurende een bepaalde tijd na te denken over een bepaalde problematiek. Diapason eindigt met een geheel van gezamenlijk overeengekomen waarnemingen en aanbevelingen.

 

Diapason beoogt

  • de kritieke incidenten van de zorgtrajecten vanuit de praktijk in kaart te brengen en structurele en algemene oplossingen te vinden die efficiënt kunnen worden geïmplementeerd op plaatselijk niveau;
  • een lokale vertegenwoordiging van de beroepen en sectoren te organiseren en communicatiemechanismen te ontwikkelen die het de gemandateerden mogelijk maken aan het overleg deel te nemen, de doorstroming naar hun sector te verzorgen en, omgekeerd, de problemen van daaruit naar boven te laten komen;
  • een creatieve en collectieve probleemoplossing aan te moedigen, wat leidt tot een groter engagement om bestaande praktijken onder de loep te houden en te verbeteren;
  • enerzijds een reeks processen te valideren en anderzijds middelen te ontwikkelen om aan de specifieke behoeften van complexe situaties te voldoen.

FAQ

“Nee. Diapason is bedoeld om multidisciplinair en lijnoverschrijdend overleg te organiseren rond een bepaalde problematiek die op een bepaald gebied wordt vastgesteld. Het doel is om gezamenlijke beslissingen te nemen die geïntegreerde zorg bevorderen.

Diapason werkt op collectieve en niet-geïndividualiseerde wijze aan de organisatie van de zorg (zorgtrajecten) door aanpassingen aan de structuren en diensten te suggereren.”

Een multidisciplinaire groep van maatschappelijke/gezondheidswerkers heeft samen met patiënten en hun omgeving een methodologische gids samengesteld. De methode wordt momenteel ook getest in het proefproject Boost. Die methodologische aanpak helpt bij het organiseren van een overleg binnen een nauwkeurig kader dat bijdraagt aan het bereiken van een concreet en realistisch resultaat. De methodologische gids is kort en online beschikbaar. Hij geeft een overzicht van de fasen van het overleg en bevat technische fiches om beslissingen tijdens sleutelmomenten bij te houden. De gids stelt ook een moderatorprofiel voor en specificeert de opdracht van de deelnemers. Momenteel worden verschillende Diapason-overleggroepen gehouden en gemodereerd door Brusano en Huis voor Gezondheid, maar ook andere actoren kunnen de methodologie gebruiken en zelf zorgen voor een moderator en het nodige logistieke kader. Er kan altijd overleg plaatsvinden met Brusano om het belang en het potentieel van het Diapason-overleg in uw context te evalueren.

Voor de huidige Diapason-overleggroepen zijn er specifieke budgetten beschikbaar via het proefproject Boost, waarmee de deelnemers en moderatoren kunnen worden vergoed. Momenteel is er geen ander budget beschikbaar. Wij staan echter tot uw dienst om samen met u de voorwaarden te bepalen die nodig zijn om een nieuw overleg te organiseren.

Actualiteit

Agenda

Er zijn momenteel geen evenementen met betrekking tot deze dienst