Netwerk

De actoren op het terrein samenbrengen: uitwisselen, experimenteren en de deelname en samenwerking ondersteunen. 

Netwerk
Overleg inclusieve praktijken

Overleg met als doel het delen van ervaringen om de toegang tot de gezondheids- en sociale diensten te verbeteren voor personen in kwetsbare situaties. 

Meer weten
Overleg buurtprojecten

Overleg met als doel het delen van ervaringen over de operationele aspecten van innovatieve projecten in de welzijns- en gezondheidssector, op buurtniveau.  

Meer weten
De veranderateliers

Overleg tussen zorg- en socialehulpverleners, begunstigden en hulpverleners, zodat ze zich kunnen organiseren en bepalen hoe de opdrachten van de zorgregio kunnen worden uitgevoerd.

Meer weten
Regionale actieraad

Overleg op gewestelijk niveau van zorg- en socialehulpverleners die betrokken zijn bij projecten en acties die de welzijns- en gezondheidsorganisatie veranderen.

Meer weten
Forum veelbelovende praktijken

Overleg op gewestelijk niveau tussen alle zorg- en socialehulpverleners die geïnteresseerd zijn in de ontwikkeling van veelbelovende praktijken voor samenwerking.

Meer weten