Praktijkgemeenschappen

Praktijkgemeenschappen (PG) zijn lokale interdisciplinaire en intersectorale groepen van 12 professionals die zich herkennen in de specifieke uitoefening van een ondersteunende functie in de sociale en gezondheidszorg.

Ze komen regelmatig samen om hun ervaringen te delen met als doel hun kennis uit te diepen, geblokkeerde situaties op te lossen en deel te nemen aan de ontwikkeling van nieuwe praktijken die voldoen aan de behoeften van de bevolking.

Doelstellingen:

  • de werking van het netwerk op lokaal niveau versterken;
  • middelen delen/mogelijke oplossingen openstellen rond concrete casussen;
  • ervaringen uitwisselen over de functie en nieuwe praktijken uitwerken;
  • delen van en experimenteren met tools die de functie ondersteunen (bv. BabbelBoost, helpdesk);
  • afstemming tussen het leerproces voor de deelnemer in zijn praktijk en voor het zorg- en dienstenaanbod als geheel mogelijk maken.

FAQ

De Buurtreferent 

De Buurtreferent (BR) is een zorg- of socialehulpverlener die een vertrouwensrelatie heeft met de mensen die hij begeleidt. Hij biedt een luisterend oor, zorgt ervoor dat zijn behoeften en prioriteiten worden gehoord, en maakt hem wegwijs/verwijst hem in het netwerk.

Een toelage wordt toegekend aan elke deelnemer, op voorwaarde dat hij lid is van de praktijkgemeenschap en daaraan gebonden is door de ondertekening van een jaarlijkse conventie met Brusano.

Als u geïnteresseerd bent in het project en meer wilt weten of lid wilt worden van een praktijkgemeenschap, neem dan contact met ons op.

Actualiteit

Agenda