Overleghulp: BabbelBoost

brusano image

Deze gesprekstool in de vorm van een kaartspel helpt u om de prioriteiten van de patiënt uit te klaren en de opvolging aan te passen aan zijn behoeften.

 

De BabbelBoost werd ontwikkeld in samenwerking met zorgverleners, socialehulpverleners en onderzoekers en met patiënten en hun naasten. De tool beoogt een dialoog op gang te brengen, de tijd te nemen om na te gaan wat belangrijk is voor de persoon die u begeleidt en te bepalen aan welke aspecten u bijzondere aandacht moet schenken om zijn levenskwaliteit te verbeteren.

 

Het doel is de patiënt te helpen de moeilijkheden weg te nemen die hem verhinderen goed voor zichzelf te zorgen en/of activiteiten te ondernemen die bijdragen aan zijn levenskwaliteit.

FAQ

De tool bestaat uit een reeks van 14 geïllustreerde kaarten. Elke kaart stelt situaties en taferelen uit het dagelijkse leven voor. Er is ook een blanco kaart. Die kan gebruikt worden om het debat te openen over situaties die niet op de andere kaarten voorgesteld zouden worden. De tool is verkrijgbaar in een digitale versie of in een papieren versie in een mooie metalen doos.

Nee. De tool ondersteunt de professional die ervoor kiest te vertrekken vanuit de prioriteiten van de persoon of patiënt die hij begeleidt. De tool helpt hem om een luisterhouding aan te nemen en draagt op die manier bij aan de aanpak die hij al gekozen heeft.

De tool is ontworpen voor zorgverleners en socialehulpverleners en is erop gericht de dialoog te bevorderen over de prioriteiten van de persoon die begeleid wordt, dit alles in het kader van een doelgerichte aanpak. De tool helpt de tijd te nemen om na te gaan wat belangrijk is voor de persoon in kwestie en te bepalen aan welke aspecten bijzondere aandacht geschonken moet worden om zijn levenskwaliteit te verbeteren.

Als de professional rekening houdt met de visie waarbinnen de tool ontwikkeld werd en die wordt beschreven in de handleiding, kan hij de tool gebruiken op de wijze die het best is aangepast aan zijn praktijken en context. In de handleiding wordt een traject voorgesteld om vertrouwd te raken met de mogelijkheden van de tool.

De tool werd ontwikkeld in het kader van Boost, een Brussels proefproject dat gesteund wordt door het nationaal programma geïntegreerde zorg voor chronisch zieken (Integreo). Concreet werd de tool ontworpen, gecreëerd en getest door een multidisciplinaire groep van maatschappelijke en gezondheidswerkers, academische onderzoekers en patiënten en verzorgers.

De gebruiksduur wordt geschat tussen 15 minuten en 1 uur. Die duur is afhankelijk van de context en de betrokken personen, maar ook van het gebruik dat de professional ervan wenst te maken. De BabbelBoost heeft tijdens de testfase zijn toegevoegde waarde bewezen, zowel tijdens korte raadplegingen van 15 minuten in een praktijk als tijdens thuissessies van soms meer dan een uur.

Actualiteit

Agenda

Er zijn momenteel geen evenementen met betrekking tot deze dienst