Buurtreferenten: perspectieven voor de implementatie van lokale praktijkgemeenschappen

Diensten

09 maart 2021

BOOST: praktijkgemeenschap van buurtreferenten

De analyse die wij u voorstellen, schetst het werk dat door de praktijkgemeenschap in het kader van het BOOST-project is uitgevoerd. Het voornaamste doel was de co-constructie van de functie van buurtreferent en de tools die deze functie ondersteunen.

Deze terugblik maakte het mogelijk om de aandacht te vestigen op de moeilijkheden, maar ook op de positieve impact voor de functie en voor de begeleidingssituaties. Dankzij de praktijkgemeenschap werd er eveneens gereflecteerd over het verband tussen de functie van buurtreferent en drie beroepen in het bijzonder: de casemanager, de gezinshulp en de ergotherapeut.

Ten slotte worden in het verslag een aantal methodologische opties en nuttige lessen voor het opstarten van toekomstige praktijkgemeenschappen voorgesteld. Het omschrijft de gemeenschappelijke basis voor alle nieuwe praktijkgemeenschappen, die zich weliswaar op een autonome manier ontplooien, maar een gedeeld doel hebben: de functie harmoniseren en bijdragen aan de reflectie over de gepersonaliseerde begeleiding van personen met complexe noden en de ontwikkeling van een lokale socio-gezondsheidskundige verantwoordelijkheid.

 

image-actu

Er staan geen evenementen op de agenda in verband met dit nieuws.