Innovatie

Innovatie

Ons team

Een team dat verandering en innovatie ondersteunt.

Directie

Valentine Musette

Directeur

Middelen & Beheer

Julie Marot

Coördinator

Claudine Hardy

Mélanie Bera

Stéphanie Seggio

Onderzoek & Communicatie

Anouchka de Grand Ry

Coördinator

Claudine Hardy

Lucia Alvarez

Monique Ferguson

Nora Louwies

Pablo Nicaise

Ondersteuning & Innovaties

Gaétane Thirion

Coördinator

Christine Cornet

Referent Platform Palliatieve Zorg

Alice Lannoo

Anaïs Misson

Christopher Jönck

Elsa Van Wijngaarden

Floriane Deboisse

Jessie Le Gac

Julie Cardon

Marie-Lisa Pizzarelli

Klinisch psycholoog Palliatieve zorg

Marielle Radermecker

Klinisch psycholoog Palliatieve zorg

Mirjam Amar

Nadeige Struyf

Sabine Schriewer

Thibault Van Renynghe

Klinisch psycholoog Palliatieve zorg

Onze kernpunten

Brusano begeleidt verandering en ondersteunt innovatie.

Samenwerking

Brusano werkt samen met alle zorg- en socialehulpverleners die werkzaam zijn in Brussel, ongeacht hun taalgroep, sectorale of institutionele banden.

Kennis

Brusano benut wat er al bestaat, baseert zijn acties op referenties en erkende modellen en neemt deel aan de productie van ervaringsdeskundigheid (actie-onderzoek).

Impact

Brusano wil de sociale ongelijkheden op het gebied van gezondheid verminderen en is bekommerd om de milieu-impact van zijn acties.

Netwerk

Brusano ondersteunt de coördinatie van een geïntegreerde en geterritorialiseerde welzijns- en gezondheidsorganisatie (buurten, zorgregio’s en Gewest).

Deelname

Brusano ontwikkelt een participatief bestuur en verzekert een plek als partner voor de burger-gebruiker en zijn familieleden.

Gebied

Brusano staat in direct contact met zorg- en socialehulpverleners op het terrein, werkt samen en test zaken uit met hen, observeert hun behoeften en biedt ondersteuning, maar vervangt hen niet.

Toegang

Brusano ondersteunt de ontwikkeling van praktijken die de toegang tot rechten, hulp en zorg voor iedereen vergemakkelijken.

Word lid van ons team

Wil je helpen om het gezondheidszorgsysteem duidelijker te maken, de coördinatie en multidisciplinariteit te verbeteren, de toegang tot zorg te verbeteren, met bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen, en een wijkgerichte aanpak te ontwikkelen?

JOB