Platform palliatieve zorg Brussel

BRUSANO vervult de missies van het platform voor palliatieve zorg in Brussel:

  • de basisopleiding en bijscholing voor vrijwilligers in de palliatieve zorg en werkgroepen (voor vrijwilligers en leidinggevenden);
  • psychologische ondersteuning van de patiënt, zijn mantelzorgers of netwerk voor thuissituaties die het voorwerp uitmaken van een opvolging door een tweedelijnsteam dat gespecialiseerd is in palliatieve zorgen;
  • het beheer van overeenkomsten inzake palliatieve zorg die toegang bieden tot goedkeuringen voor RVT en WZC en de organisatie van werkgroepen die de verantwoordelijken in de palliatieve cultuur bijeenbrengen.

Daarnaast wil Brusano extra aandacht besteden aan het ontwikkelen van de palliatieve cultuur, en dat aan de hand van:

  • praktische informatie over de wetgeving rond het levenseinde;
  • de gespecialiseerde publicatie Kaïros;
  • integratie van het onderwerp in alle activiteiten.

FAQ

U vindt alle informatie over de zorg voor patiënten aan het einde van hun leven in deze focus (pdf).

Brusano biedt een specifieke opleiding voor personen die zich hiervoor willen inzetten. Neem contact met ons op voor meer informatie.

De tweedelijnsteams zijn multidisciplinair en bestaan uit verwijzende artsen, verpleegkundigen en soms vrijwilligers, psychologen en maatschappelijk werkers. Er zit geen kinesitherapeut in deze teams.

De interventie van het tweedelijnsteam vervangt in geen geval de interventie van het eerstelijnsteam, dat verantwoordelijk blijft voor de zorg.

De zorgverleners van het tweedelijnsteam bieden hun expertise in symptoombeheersing en andere aspecten van continue en palliatieve zorg. ​

Ze spelen een coördinerende rol, samen met de dienstverleners van de eerste lijn en andere instanties.  ​

Ze stellen ook specifiek materiaal ter beschikking, zoals spuitpompen, en ze zorgen voor een opleiding in het gebruik ervan.

De interventie van het tweedelijnsteam vervangt in geen geval de interventie van het eerstelijnsteam van het wijkgezondheidscentrum, dat verantwoordelijk blijft voor de zorg. Het biedt ondersteuning en heeft geen enkele impact op het systeem van forfaitaire vergoedingen.

Het thematisch verlof kan worden opgenomen door een mantelzorger die een persoon bijstaat die palliatieve zorgen krijgt, ongeacht of deze persoon thuis of in een instelling (bv. in een rusthuis of rust- en verzorgingstehuis) verblijft.

Als de patiënt overlijdt vóór het einde van het verlof, kan de mantelzorger het verlof (al dan niet) onderbreken. De werknemer moet enkel het akkoord van zijn of haar werkgever (met wie de hervattingsdatum wordt vastgesteld) krijgen. Daarna moet de RVA op de hoogte worden gebracht van de onderbreking van de vergoeding.

Actualiteit

Agenda