Focus Palliatieve zorg en levenseinde

Palliatieve zorg (Wet van 14 juni 2002 betreffende palliatieve zorg, gewijzigd op 21 juli 2016) is alle multidisciplinaire en comfortzorg die verstrekt wordt aan de patiënt die zich, ongeacht zijn levensverwachting, bevindt in een vergevorderd of terminaal stadium van een ernstige evolutieve en levensbedreigende ziekte. Palliatieve zorg is erop gericht de kwaliteit van het leven van de patiënt, zijn naasten en mantelzorgers voor een zo lang mogelijke periode te waarborgen en te optimaliseren. Palliatieve zorg wordt ingezet vanaf het ogenblik dat de patiënt als palliatief wordt geïdentificeerd tot en met de terminale fase.

Deze focus is bestemd voor de Brusselse zorgverleners die personen bij hun levenseinde begeleiden. Het is een objectieve en concrete informatiebron over de bestaande bijstand en ondersteuning in ons gezondheidssysteem. Door alle wetgevende elementen en informatie over de zorgorganisatie te bundelen, beschikken de zorgverleners over alle praktische informatie die noodzakelijk is om de persoon en de omgeving bij het levenseinde bij te staan.

Laatste update : 26/01/2024