Skip to content

HET KAÏROS

Het magazine KAÏROS

Een van de missies van Brusano is om het grote publiek en de professionelen te informeren over palliatieve zorg.

Ons driemaandelijkse magazine, Kaïros, is een van deze informatietools.

Lijst van de verschenen nummers

2009

K37 Specifieke ondersteuning: psychologische ondersteuning

K36 Vermijden van ongepaste ziekenhuisopname

K35 Pijn en lijden: een voortdurende uitdaging

K34 Coma en waakzaamheidsstoornissen

2008

K33 Maatschappelijk werk in de palliatieve zorg: Vademecum

K32 Ethiek en palliatieve zorg

K31 Verlies van kinderen

K30 Veerkracht in Palliatieve Zorg

2007

K29 Humor en palliatieve zorg

K28 Mobiele teams. Het begrip weerstand bij mobiele teams.

K27 alliatieve zorg en waarheidsvinding

K26 Financiële steun voor palliatieve zorg aan huis

2006

K25 Familiebestand

K24 De ethiek van vrijwilligerswerk. Veerkracht in de palliatieve zorg

K23 Antibiotische therapie in de palliatieve zorg / Het probleem van therapeutische hardnekkigheid

K22 Voeding in de palliatieve zorg

2005

K21 Medicamenteuze behandeling in de palliatieve zorg

K20 Humor en palliatieve zorg

2004

K17 Bijzondere vormen van rouw - Rouwvoorzieningen in het Brussels Gewest

K16 Palliatieve zorgstructuren - Thuiszorgequipes

K15 Dagcentrum Bethanië - Ergotherapie en palliatieve zorg - Dyspneu in palliatieve zorg

K14 Wet op de euthanasie, 18 maanden later

2003

K13 Gebruik van sterke en ambulante pijnstillers

K12 Palliatieve zorg in Brussel

K11 Palliatieve zorg thuis

K10 Supportteams in het Brussels Gewest

2002

K8 De 'burn-out' van de verzorgenden

K7 Palliatieve zorg en geriatrie (deel 2)

K6 Geriatrie en palliatieve zorg (deel 1)

2001

K4 Repertorium palliatieve zorg van Brussel

K3 Gebruik van bisfosfonaten in de pijnbehandeling van botmetastasen - Verantwoordelijkheid van het verplegend personeel in de evaluatie van chronische pijn

K2 Voeding op het levenseinde

Scroll To Top