Internationale Conferentie over de Geïntegreerde Zorg (ICIC23)

Innovatie

15 juni 2023

Tijdens de Internationale Conferentie over de Geïntegreerde Zorg (ICIC23), georganiseerd door de Internationale Stichting van Geïntegreerde zorg, bleef de aanwezigheid van Brusano niet onopgemerkt door de presentatie van twee posters.

De ene poster belichtte de resultaten van de monitoring door de praktijkgemeenschappen, en de andere gaf een overzicht van de nota die was opgesteld tijdens de raadpleging over inclusieve praktijken, en die inging op de definitie van termen zoals ‘lijnen, functies, toegang, kwetsbaarheid enz.’.

Het evenement bracht meer dan 1000 deelnemers van alle continenten samen en bood een rijk en gevarieerd programma met mondelinge presentaties, posters, workshops enz.
Het team kreeg ook de gelegenheid om bijeenkomsten bij te wonen over een reeks onderwerpen die verband hielden met actuele zaken en activiteiten in Brussel: casemanagement, palliatieve zorg, evaluatie, netwerken op territoriaal niveau, ‘compassionate neighbourhoods’, gemeenschapsgezondheid, verantwoordelijkheid van de bevolking enz.

Een bijkomende gelegenheid om vast te stellen dat:

  • geïntegreerde zorg allerlei vormen kan aannemen, van ‘eenvoudige’ verticale integratie tot meer horizontale activiteiten en zelfs benaderingen op territoriaal niveau (in termen van aantal inwoners of wijken),
  • heel wat spelers binnen de geïntegreerde zorg zich precies dezelfde vragen stellen als wij. Hoewel er verschillende vormen zijn, is iedereen vooral bezig met HOE geïntegreerde zorg geïmplementeerd kan worden en hoe de verandering in goede banen geleid kan worden,
  • de grootste uitdaging de integratie die het mogelijk maakt om de sectorale barrières te doorbreken blijft, met name op sociaal en gezondheidsvlak; en dat er geen toverformule is, maar dat er eerder een waaier aan experimenten en systemen moet worden ontwikkeld.

We keren terug naar Brussel met de overtuiging dat het cruciaal is om de contexten en de manieren waarop we te werk gaan te blijven documenteren om ideeën uit te wisselen, contexten te vergelijken en nieuwe denkpistes te openen.

Het avontuur gaat verder …

image-actu
Overleg inclusieve praktijken
12 september 2024 09:00 - 13:30

Een ontmoetingsruimte met als einddoel de verbetering van de toegang tot de gezondheids- en sociale diensten.

Lees meer...
Overleg inclusieve praktijken
28 november 2024 09:00 - 13:30

Een ontmoetingsruimte met als einddoel de verbetering van de toegang tot de gezondheids- en sociale diensten.

Lees meer...