Werking en bijdragen van de ‘Praktijkgemeenschappen’

Diensten

28 juni 2024

Een paar weken geleden hebben we een samenvatting gemaakt van onze vaststellingen en lessen die we daaruit hebben geleerd. Nu is er ook een volledige analyse beschikbaar.

Dat document is bedoeld om:

  • richting te geven aan de vaststelling van de doelstellingen en ondersteuning voor toekomstige cycli van praktijkgemeenschappen;
  • informatie te geven voor de eventuele inzet van het systeem op verschillende territoriale niveaus;
  • op basis van de ervaringen van professionals denkpistes en prioritaire thema’s te bepalen om de integratie van de welzijns- en gezondheidssector bij de verschillende betrokken actoren (overheden, organisaties, professionals) te verduidelijken en te ondersteunen.
image-actu

Er staan geen evenementen op de agenda in verband met dit nieuws.