Casemanager

De casemanager is een ervaren zorg- of socialehulpverlener die in de meest complexe situaties optreedt.

Hij maakt niet van in het begin deel uit van het netwerk rondom de persoon; hij komt pas tussen wanneer geen enkele andere actor in het netwerk die afstemming op zich neemt. Hij staat ten dienste van de begeleide persoon en treedt op als zijn/haar woordvoerder in het netwerk.

Hij neemt contact op met de persoon om het begeleidingsplan te coördineren, in overeenstemming met zijn/haar behoeften, zorgt voor de opvolging ervan en waakt over de goede werking van het netwerk.

Daartoe:

  • identificeert en erkent hij de behoeften en wensen van de persoon en helpt hij hem/haar om die over te brengen aan het netwerk;
  • stelt hij een individueel begeleidingsplan op of stemt hij het beter af op de behoeften van de persoon;
  • staat hij in voor de opvolging van het plan;
  • hanteert hij een aanpak die de doelstellingen van de persoon centraal stelt;
  • bevordert hij de communicatie tussen de professionals in het netwerk;
  • ondersteunt hij iedereen in zijn rol en verantwoordelijkheid.

Brusano ondersteunt de uitrol van de functie van casemanager in Brussel.

FAQ

Casemanagers hebben verschillende basisberoepen (ergotherapeut, verpleegkundige, sociaal assistent, psycholoog enz.). Ze hebben al professionele ervaring op het gebied van de begeleiding van personen die thuis wonen, kennen de professionele middelen om hen door te verwijzen en creëren een lokaal netwerk van belanghebbenden en verenigingen binnen hun interventiegebied.

De verenigingen die begeleidingstrajecten doorverwijzen naar Brusano zijn divers en begeleiden verschillende soorten situaties in Brussel (chronische ziekten, geestelijke gezondheid, kwetsbaarheid, ouderen, verslavingen enz.).

Wil je casemanager worden of een begeleiding doorverwijzen? Neem contact met ons op.

Brusano financiert hun prestaties, zorgt ervoor dat ze gekend zijn bij de actoren van de sociale en gezondheidssector, en organiseert regelmatige onderlinge ontmoetingen om hen te ondersteunen bij het uitoefenen van hun functie.

U bent u sociaal assistent, verpleegkundige of huisarts? U verleent thuishulp aan personen ouder dan 60 jaar? Dan kunt u casemanager worden.

En het financiële luik?

Voor toegang tot terugbetaling van de diensten moet een overeenkomst tussen de professional en Brusano worden ondertekend.

Neem contact met ons op

Nieuws

Agenda