InfoFiche Case manager

De casemanager is een zorg- of socialehulpverlener die in de meest complexe situaties optreedt. Hij neemt contact op met de persoon om het begeleidingsplan af te stemmen op zijn/ haar behoeften en zorgt voor de opvolging ervan. Hij maakt niet van in het begin deel uit van het netwerk rondom de persoon; hij komt pas tussen wanneer geen enkele andere actor in het netwerk de afstemming op zich neemt. Hij staat ten dienste van de begeleide persoon en treedt op als zijn/haar woordvoerder in het netwerk.