OntmoetingsFestival des Rencontres

16 mei 2023 14:00 - 20:00

" Samen sterker: bouwen aan zorg en welzijn" : De juiste hulp vinden is niet altijd eenvoudig. Wat als je verschillende sociale en gezondheidsproblemen hebt? Wat als jij net diegene bent die iemand met noden mee ondersteunt? Hoe kan je er zelf voor zorgen dat de juiste zorg gevonden wordt voor ieders specifieke noden?

Tweetalig OntmoetingsFestival des Rencontres voor burgers, formele en informele hulpverleners

Leer aan de hand van workshops, conversatietafels en andere kleinschalige activiteiten, hoe je samen met je zorgverlener of cliënt/patiënt een duurzame relatie opbouwt.

Kom langs op onze infomarkt en maak kennis met organisaties die je hierbij kunnen helpen. En geniet ondertussen van een hapje en een drankje!

Inschrijving

Download het programmaboekje

Ateliers:

  • 15u00: Coponcho – Eerste hulp bij zorgplanning

Op een interactieve manier kom je alles te weten over zorgplanning: wat is zorgplanning, waarom en wanneer is zorgplanning nodig? We staan stil bij de zorgbelevenis door na te denken wat jij belangrijk vindt in de zorg. Hoe ga je het gesprek met je naasten aan over een mogelijke rusthuisopname? En hoe kom je te weten welke assistentiewoning of woonzorgcentrum beantwoordt aan je wensen? We behandelen ook onderwerpen als zorgvolmacht, bewindvoering en wilsverklaringen.

  • 15u30: Ligue des usagers des services de santé – Vis ma vie d’usager et/ou se mettre dans la peau d’un usager des services de santé

« Si j’étais à la place de Monsieur ou Madame, j’aurais aimé/souhaité» -> il s’agit de se mettre dans la peau du patient/usager pour mieux comprendre l’importance d’une relation soignant/soigné centrée sur les besoins du patient/usager.

  • 16u00: HerstelAcademie Brussel – Op weg naar herstel

Wat betekent mentale gezondheid? Hoe gaan anderen, zoals ervaringsdeskundigen, daarmee om en wat zijn mijn aandachtspunten? Welke vaardigheden zijn nuttig voor familieleden en naasten? Wat zijn handvaten in het zorgproces voor zorgverleners? Het uitwisselen van ervaringskennis en het krijgen van tips en tricks werkt motiverend en taboedoorbrekend. Ieder heeft zijn eigen verhaal in herstel dat pas betekenis krijgt in een ondersteunende omgeving.

  • 16u30: Cultures & Santé – L’application de l’information, au-delà de la compréhension

Même lorsque les informations en matière de santé qui nous arrivent sont claires et compréhensibles, il n’est pas toujours facile de les utiliser pour prendre des décisions et se mettre en action. Manger 5 fruits et légumes par jour, pratiquer une activité physique régulière, limiter les écrans… Nous connaissons ces recommandations et pourtant nous pouvons éprouver des difficultés à les appliquer. Dans cet atelier, nous explorerons ensemble les freins et leviers à l’application des information et les pistes que le·la professionnel·le peut activer pour soutenir une personne dans cette démarche.

  • 18u00: Samana – Samen in gesprek

Communicatie tussen mantelzorgers, de persoon met een zorgnood en je professionele zorgaanbieder is heel belangrijk. Samenspraak is een instrument, aangemaakt met de steun van Vlaamse overheid, om de communicatie tussen de verschillende partners in een zorgsituatie te verbeteren.

  • 18u30: Familles du Monde asbl – Le deuil de la langue – Quand il n’y a pas (ou peu) de communication / Rouwen om de taal – Wanneer er geen (weinig) communicatie is

Bloqué, limité, impuissant de ne pas pouvoir ou savoir comment communiquer… Qu’est-ce que ça fait ? Qu’est-ce qui nous manque, comment réagissons-nous ? Quelles en sont les alternatives? Répondons ensemble à ces questions à travers un jeu interactif!

Geblokkeerd, beperkt, machteloos niet kunnen of weten hoe te communiceren… Hoe voelt dat? Wat missen we, hoe reageren we? Wat zijn de alternatieven? Laten we deze vragen samen beantwoorden via een interactief spel!

 

Bezoek ook onze infomarkt en de expo van straatverplegers, kom luisteren naar een koor en geniet ondertussen van een hapje en een drankje.
Het volledige programma en welke stands en activiteiten er te beleven vallen, kan je ontdekken via het programmaboekje.

Voor burgers, formele en informele hulpverleners

Praktische informatie

16 mei 2023

14:00 - 20:00

NL-FR, iedereen spreekt zijn eigen taal