Werkgroep voor de verantwoordelijken van de palliatieve cultuur in RH/RVT

06 sep 2022 13:30 - 16:30

Deze peer-to-peerwerkgroepen bieden de deelnemers de mogelijkheid om informatie uit te wisselen over hun beroepspraktijk en om hun functie in het RVT verder te verduidelijken, altijd met het doel om palliatieve zorg te organiseren in hun instelling.

Werkgroep voor de verantwoordelijken van de palliatieve cultuur in RH/RVT – Groep ZUID-OOST-WEST

Deze peer-to-peerwerkgroepen bieden de deelnemers de mogelijkheid om informatie uit te wisselen over hun beroepspraktijk en om hun functie in het RVT verder te verduidelijken, altijd met het doel om palliatieve zorg te organiseren in hun instelling.

Tijdens elke werkgroep wordt er een nieuw thema behandeld dat aansluit bij de realiteit in het werkveld en de behoeften van de deelnemers.

De groepen zijn georganiseerd volgens de geografische spreiding van de Brusselse instellingen:

ZUID-OOST-WEST en NOORD

Bestemd voor de verantwoordelijken van de palliatieve cultuur in RH/RVT

Praktische informatie

06 sep 2022

13:30 - 16:30

FR, NL

Deze werkzaamheden passen in het kader van de kwalificaties en goedkeuringen in de palliatieve zorg. De aanwezigheidsuren bij deze werkgroep worden als opleiding beschouwd en aan elke deelnemer zal een attest worden uitgereikt.