brusano image

Overleg inclusieve praktijken

12 sep 2024 09:00 - 13:30

Een ontmoetingsruimte met als einddoel de verbetering van de toegang tot de gezondheids- en sociale diensten.

Het overleg “inclusieve praktijken” brengt Brusselse actoren uit de laagdrempelige, eerstelijns, ziekenhuis-, geestelijke gezondheids- en psychosociale sector samen om hun ervaringen te delen en te werken aan het verlagen van de drempels voor toegang tot meer generalistische diensten.
Elke sessie behandelt één of meerdere thema’s, waarbij gebruik wordt gemaakt van een participatieve methodologie.
Een samenvattend rapport geeft een overzicht van de hardnekkige knelpunten en de aangedragen oplossingen.

De actoren van de sociale en gezondheidssector die actief in Brussel zijn en die mensen in kwetsbare situaties opvangen en begeleiden.

De bijeenkomst wordt gevolgd door informele uitwisselingen

Praktische informatie

12 sep 2024

09:00 - 13:30

FR - NL. Iedereen spreekt zijn eigen taal. Geen simultaanvertaling.