Analyses 2022 | 0,5-lijn en -functie in de sociale/gezondheidsorganisatie in Brussel

Een inclusief aanbod van zorg, hulp en ondersteuning voor de meest kwetsbare groepen uitbouwen, is een uitdaging voor Brussel. Vanuit het oogpunt van de organisatie van de dienstverlening vallen de opdrachten van zorg, bijstand en ondersteuning onder een groot aantal sectoren, waaronder gezondheidsdiensten (preventief, curatief, gezondheidsbevordering), geestelijke gezondheidszorg en sociale ondersteuning in al haar vormen (hulp bij huisvesting, bij beroepsinschakeling, voor gezinnen en jonge kinderen, rechtsbijstand, …).