Verander – Atelier – du Changement: zorgzone Noord

20 feb 2024 09:00 - 13:00

Kom naar de 3e bijeenkomst van de zorgzone Noord om je te organiseren en gezamenlijk te bepalen hoe de missies van de zorgzones moeten worden uitgevoerd.

In een paar woorden, wat is het “veranderatlier”?

Het veranderatelier is een ruimte voor welzijns- en gezondheidsprofessionals, begunstigden, patiënten en mantelzorgers, waar zij elkaar kunnen ontmoeten, zich kunnen informeren en organiseren en samen acties kunnen uitwerken die aansluiten bij de opdrachten van de zorgzone. Die opdrachten zijn: kennis, netwerk, coördinatie en gezondheidspreventie/ -bevordering.

Op 20 februari 2024 vindt de derde bijeenkomst van de zorgzone Noord plaats. Met de organisatie van deze workshops wil de zorgzone ondersteuningsgroep een forum bieden voor discussie en reflectie, zodat we samen kunnen bouwen aan een regionale organisatie voor sociale gezondheid in Brussel die beantwoordt aan de behoeften die de deelnemers aan de veranderateliers op het terrein hebben vastgesteld.

Het programma:

  • Presentatie van het coördinatieteam voor de zorgzone Noord, dat actief is vanaf 1 januari 2024, en de leden van de ondersteuningsgroep van de zorgzone (ZOG).
  • Presentatie van de achtergrond van de verschillende fasen die ons hebben gebracht waar we nu zijn.
  • Presentatie van het stappenplan 2024 voor de zorgzone
  • Focus, werk en discussies in subgroepen over 3 systemen in het stroomgebied:
    • Telefonische helpdesk (voor professionals)
    • “Binnen zonder kloppen” label (voor het grote publiek)
    • Thematische werkgroepen (geestelijke gezondheid, gezondheidscrisis, preventie en gezondheidsbevordering)

Ga voor een samenvatting van het werk dat in juni en oktober is uitgevoerd naar de pagina over de zorgzone Noord. Hier staan de materialen en samenvattingen van de bijeenkomsten.

Doe met ons mee om collectieve actie te voeren in jouw zorgzone!

Ik schrijf me in!

Sociale en gezondheidsprofessionals, begunstigden, patiënten en verzorgers.

Praktische informatie

20 feb 2024

09:00 - 13:00

FR - NL. Iedereen spreekt zijn eigen taal. Geen simultaanvertaling.