Werkgroep voor de verantwoordelijken van de palliatieve cultuur in RH/RVT

13 jun 2023 14:30 - 16:30

Deze peer-to-peerwerkgroepen bieden de deelnemers de mogelijkheid om informatie uit te wisselen over hun beroepspraktijk en om hun functie in het RVT verder te verduidelijken...

Werkgroep voor de verantwoordelijken van de palliatieve cultuur in RH/RVT

Deze peer-to-peerwerkgroepen bieden de deelnemers de mogelijkheid om informatie uit te wisselen over hun beroepspraktijk en om hun functie in het RVT verder te verduidelijken, altijd met het doel om palliatieve zorg te organiseren in hun instelling.

Deze bijeenkomst is bedoeld voor alle deelnemers aan de Werkgroep voor de verantwoordelijken van de de palliatieve cultuur die specifieker willen werken aan het voorstel voor een handvest, een kader en werktaken.

Bestemd voor de verantwoordelijken van de palliatieve cultuur in RH/RVT

Praktische informatie

13 jun 2023

14:30 - 16:30

NL-FR, iedereen spreekt zijn eigen taal

Deze werkzaamheden passen in het kader van de kwalificaties en goedkeuringen in de palliatieve zorg. De aanwezigheidsuren bij deze werkgroep worden als opleiding beschouwd en aan elke deelnemer zal een attest worden uitgereikt.