Focus Live

Thematische focus in webinars

Focus Live #1 - 23 maart 2023

Focus Live Palliatieve zorg & levenseinde

Begeleidt u professioneel personen in hun laatste levensfase en hun naasten? Zoekt u praktische informatie over de bestaande bijstand en ondersteuning? Wilt u graag een duidelijk overzicht van de wetgeving daarrond?

Om u concreet te helpen bij het begeleiden van mensen in hun laatste levensfase bieden wij een praktische gids aan over de bestaande bijstand en ondersteuning in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Focus Live #2 - 26 mei 2023

Focus Live Geestelijke genzondheid: eerstelijnszorgaanbod

Begeleidt u in uw beroepspraktijk volwassenen met ‘lichte’ psychische stoornissen? Zoekt u praktische informatie over de bestaande bijstand en ondersteuning?

Om u concreet te helpen bij het begeleiden van deze mensen bieden wij een praktische gids aan over de bestaande bijstand en ondersteuning in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Focus Geestelijke gezondheid: eerstelijnszorgaanbod

Focus Live #3 - 22 september 2023

Focus Live : Ondersteuning aan huis voor personen van 60 jaar+

Begeleidt u personen ouder dan 60 jaar met een chronische aandoening die in het Brusselse Gewest wonen? Maakt u zich zorgen over hun verlies van autonomie omwille van moeilijke levensomstandigheden? Wilt u ondersteuning zodat deze mensen thuis kunnen blijven wonen, buiten een instelling?

Om u concreet te helpen bij het begeleiden van deze mensen bieden wij een praktische gids aan over de bestaande bijstand en ondersteuning in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Focus Hulp aan huis voor mensen van 60 jaar en ouder.