Focus Zorgsystemen voor diabetes type 2

In België kunnen diabetespatiënten deelnemen aan specifieke programma’s die de ziekteverzekering aanbiedt (verplichte verzekering). De laatste jaren konden die programma’s dankzij financiële steun worden aangepast en verbeterd om de toegang tot de zorg te verbeteren. Ze organiseren een vroegtijdige en multidisciplinaire begeleiding om de evolutie en het optreden van complicaties te vertragen. De huisarts, die in alle programma’s aanwezig is, zorgt ervoor dat de zorg continu en allesomvattend is. De patiënt de bekwaamheid bijbrengen, daarop ligt de nadruk van het programma.Afhankelijk van het stadium en de evolutie van de ziekte wordt de patiënt thuis en/of in het ziekenhuis opgevolgd. De hulpmiddelen variëren van het ene programma tot het andere en zijn afhankelijk van de noden van de patiënt. Om toegang te krijgen tot de hulp en terugbetaling moet de patiënt in orde zijn met zijn verzekering. Als dat niet het geval is, kan hij worden doorverwezen naar specifieke hulp- of zorgstructuren. Deze focus wil duidelijke en volledige informatie geven aan zorgverleners over de verschillende programma’s, de hulp en terugbetalingen die beschikbaar zijn.