Skip to content

Praktijkgemeenschappen

Diensten

Praktijkgemeenschappen (PG) zijn lokale interdisciplinaire en intersectorale groepen van 12 professionals die zich herkennen in de specifieke uitoefening van een ondersteunende functie in de sociale en gezondheidszorg.

Ze komen regelmatig samen om hun ervaringen te delen met als doel hun kennis uit te diepen, geblokkeerde situaties op te lossen en deel te nemen aan de ontwikkeling van nieuwe praktijken die voldoen aan de behoeften van de bevolking.

Doelstellingen:

  • de werking van het netwerk op lokaal niveau versterken;
  • middelen delen/mogelijke oplossingen openstellen rond concrete casussen;
  • ervaringen uitwisselen over de functie en nieuwe praktijken uitwerken;
  • delen van en experimenteren met tools die de functie ondersteunen (bv. BabbelBoost, helpdesk);
  • afstemming tussen het leerproces voor de deelnemer in zijn praktijk en voor het zorg- en dienstenaanbod als geheel mogelijk maken.

FAQ

Nieuws

Infofiche | Praktijkgemeenschappen

We hebben je er al over verteld en hun opbouw en evolutie aan de hand van onze analyses gedeeld. Ontdek nu deze overlegruimten in één pagina. Wat zijn praktijkgemeenschappen? Praktijkgemeenschappen…

Analyse | 0,5-lijn et -functie in de sociale/gezondheidsorganisatie in Brussel: Referentiepunten

Deze nota voert u mee doorheen de sociale/gezondheidsorganisatie rondom de begeleiding in kwetsbare situaties en langs oplossingen die gericht zijn op een gemeenschappelijk taalgebruik. Komen tot een inclusief aanbod van…

Buurtreferenten: perspectieven voor de implementatie van lokale praktijkgemeenschappen

In het kader van het proefproject BOOST  werd een praktijkgemeenschap samengesteld die bijeenkwam tussen mei 2019 en maart 2020. Het voornaamste doel van deze gemeenschap was de co-constructie van de functie van buurtreferent en de tools die deze functie ondersteunen.

Scroll To Top