Een wegwijzer voor de vereenvoudiging en harmonisering van de dringende medische hulp.

Netwerk

12 februari 2024

“Iedereen die in België woont heeft recht op gezondheid. Dit fundamenteel recht is vastgelegd in de Belgische grondwet. Het is essentieel voor het respect voor het principe van de de (sic) menselijke waardigheid. Helaas moeten we vaststellen dat het gezondheidszorgsysteem dit recht voor bepaalde mensen niet op gelijkaardige wijze garandeert, vooral voor mensen voor wie zorg onder dringende medische hulp (DMH) valt. Naar schatting maken slechts 20% van de rechthebbenden gebruik van dit recht. Enkele maatregelen om de DMH-procedures te vereenvoudigen zouden al een aanzienlijke stap voorwaarts zijn om de toegang tot zorg te verbeteren, maar ook om de beheerskosten en de kosten van curatieve zorg te beperken door de toegang tot preventieve zorg te verbeteren.”

image-actu

Er staan geen evenementen op de agenda in verband met dit nieuws.