Nieuwe Kaïros, thematisch tijdschrift over Palliatieve zorg en levenseinde : Plaatsen en ruimtes

Diensten

25 januari 2024

Kaïros: Plaatsen en ruimtes

Naast de simpele vier muren van een kamer en het meubilair, kunnen plaatsen en ruimtes duiden op zowel op fysieke als mentale, publieke als intieme, afgescheiden als open plekken. We hebben er een effect op, net zoals zij een effect hebben op ons.
Professionals die werkzaam zijn op het terrein oefenen hun jobs uit op tal van plaatsen: centra, kantoren, praktijken, gangen, wachtzalen, consultatieruimten, vergaderzalen, huiskamers, verbindingsplaatsen, virtuele ruimtes, de publieke ruimte, vertrouwelijke ruimtes enz. Ze nemen een zekere plaats in in het leven van de begunstigden; soms triviaal, dan weer van levensbelang. Het zijn ook die begunstigden die soms hopen een plekje te kunnen bemachtigen in onze werkagenda. En dan hebben we het nog niet gehad over de plaats die iedereen inneemt in de openbare ruimte.
Hoe gaan we om met al die verschillende ruimtes? Welke vorm nemen ze aan in onze professionele bezigheden? Welke plaats kennen patiënten en hun zorgverleners elkaar toe? Wat is hun plaats in de maatschappij? Hebben ‘mobiele’ professionals een andere relatie met ruimte dan hun ‘vaste’ collega’s? En wat doen we wanneer we geen interne ruimte meer hebben en geïsoleerd raken van de ruimte rondom ons? Hoe beïnvloedt de inrichting van een ruimte de relatie tussen personen en de plaats die ze innemen tegenover elkaar? Wat met de plaats van zij die er niet zijn? Dat zijn alvast enkele vragen die ons op weg zetten naar een multidimensionale denkoefening over plaatsen en ruimtes.

Overzicht

 • 2. Voorwoord
 • 4. Des lieux et des espaces: les multiples enjeux en soins palliatifs pédiatriques
 • 6. Rester soi face à la souffrance d’autrui
 • 8. L’accompagnement de fin de vie en maison de repos: un espace de cohésion au bénéfice du patient
 • 10. Jeannine, Intérieur-jour
 • 11. Foyer Saint-François, des murs porteurs au bout du chemin
 • 14. Penser les lieux dans une perspective éthique
 • 16. Cité Sérine, concept unique Middle Care Palliatif
 • 18. Quelle place laisse-t-on à nos mort.e.s aujourd’hui ?
 • 20. Welke plaats geven we onze overledenen vandaag?
 • 22. De la rue au logement, et au-delà : accompagner le rétablissement dans l’espace…et le temps
 • 24. Ruimtes in TOPAZ: van dialoog tot ontwerp en realisatie
 • 25. Des lieux et espaces des soins palliatifs à domicile
 • 26. Les entretiens de soins palliatifs à domicile
 • 28. Un lieu, un espace pour mourir
 • 29. Een plek, een ruimte om te sterven
 • 30. Des espaces et des ergothérapeutes pour accompagner la personne et ses aidants proches
 • 34. Nous avons lu pour vous
 • 35. Voor u gelezen
 • 36. Pour aller plus loin …
image-actu

Er staan geen evenementen op de agenda in verband met dit nieuws.