2024: Zoom op de zorgzones

Netwerk

13 februari 2024

Het begin van 2024 is een belangrijke mijlpaal in de operationalisering van de vijf zorgzones (Noord, Noord-Oost, Zuid, Zuid-Oost, Centrum-West) op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Op 1 januari zijn de coördinatieteams die door Brusano in de verschillende zorgzones zijn opgericht immers met hun werkzaamheden begonnen.

De teams bestaan uit drie tot zes personen en zullen de Veranderateliers, het denkwerk en de gesprekken met de actoren van de welzijns- en gezondheidssector in elke zone voortzetten om een organisatie te ontwikkelen die is afgestemd op de realiteit van hun grondgebied. Maar ze zullen ook en vooral verantwoordelijk zijn voor de implementatie van de eerste concrete samenwerkingspijlers. De komende maanden zullen verschillende gemeenschappelijke projecten voor de zorgzones worden opgezet.

De onderzoekers van het team wetenschappelijke ondersteuning van Brusano zullen een inventaris maken van elke zorgzone en een dashboard opstellen met de karakteristieke behoeften op het gebied van gezondheid en welzijn, het beschikbare zorg- en ondersteuningsaanbod, de specifieke verzoeken van de belanghebbenden die op dit grondgebied actief zijn enz.

Bovendien zal elke zorgzone op korte termijn beschikken over een specifieke helpdesk waar de actoren van de welzijns- en gezondheidssector ondersteuning en oriëntatiehulp kunnen krijgen als ze problemen ondervinden bij de begeleiding van begunstigden in complexe situaties.

Er zullen vier werkgroepen worden opgericht :

  • De eerste zal zich bezighouden met geestelijke gezondheid. Zoals bij al het werk dat in de zorgzones wordt uitgevoerd, zal ook hier de nadruk liggen op de multidisciplinariteit en de diversiteit van de deelnemers. Het is echt de bedoeling om het denkwerk over dit onderwerp te verruimen, door het open te stellen voor zaken buiten de geestelijke gezondheid in strikte zin.
  • Het tweede thema zal zich richten op de bestaande en/of te creëren banden tussen het ziekenhuis en de ambulante zorg.
  • De derde groep zal onderzoeken hoe we de preventie en gezondheidsbevordering op het grondgebied kunnen verbeteren. Daarbij zal bijzondere aandacht worden besteed aan gezondheidsdeterminanten, d.w.z. persoonlijke, sociale, economische en omgevingsfactoren die een invloed hebben op de gezondheid van het individu en van de bevolking. Ook hier zal het denkwerk zich dus niet beperken tot de sector van de gezondheidszorg.
  • De vierde en laatste ruimte voor reflectie zal zich richten op het voorbereiden van de volgende gezondheidscrisis, vooral door lessen te trekken uit de COVID-crisis. De communicatie met de autoriteiten en belangrijkste actoren, de ondersteuning van de ambulante zorg en de collectieve organisatie op het vlak van de zorgzones zullen aan bod komen, maar naast deze gezondheidsdimensies zal er ook aandacht gaan naar de sociale gevolgen van dergelijke situaties.

We kunnen het niet genoeg herhalen: deze werkgroepen zullen open staan voor alle actoren van de welzijns- en gezondheidssector en zijn zeker niet voorbehouden voor categorieën van professionals op wie het thema schijnbaar meer betrekking heeft. Het belang en de meerwaarde van de uitwisselingen ligt precies in de multidisciplinariteit van de belanghebbenden, die bijdraagt aan een sectorbenadering die niet alleen territoriaal maar ook geïntegreerd is.

Last but not least zal bij deze eerste reeks verwezenlijkingen van de gezamenlijke actie een website voor elke zorgzone online worden gezet met nuttige informatie over de aangeboden bijeenkomsten, de diensten die ter beschikking staan en de acties in de betrokken gebieden. Deze nieuwe tool zou aan het einde van het eerste trimester operationeel moeten zijn.

In afwachting vind je meer informatie over het huidige proces op de pagina over de Veranderateliers die de oprichting van de vijf zorgzones van het Brussels Gewest begeleiden.

image-actu
Veranderatelier : Zorgzone Zuid
13 juni 2024 09:00 - 13:00

Kom naar de 4e bijeenkomst van de zorgzone zuid om je te organiseren en gezamenlijk te bepalen hoe de missies van de zorgzones moeten worden uitgevoerd.

Lees meer...
Veranderatelier : Zorgzone Noord-Oost
6 juni 2024 09:00 - 13:00

Kom naar de 4e bijeenkomst van de zorgzone Noord-Oost om je te organiseren en gezamenlijk te bepalen hoe de missies van de zorgzones moeten worden uitgevoerd.

Lees meer...
Veranderatelier : Zorgzone Noord
4 juni 2024 09:00 - 12:00

Kom naar de 4e bijeenkomst van de zorgzone Noord om je te organiseren en gezamenlijk te bepalen hoe de missies van de zorgzones moeten worden uitgevoerd.

Lees meer...