Eerste thematische overlegmomenten in de zorgzones

Ontmoetingen

28 juni 2024

Ruimtes die open staan voor alle actoren van de welzijns- en gezondheidssector, om de uitdagingen van de zorgzone te bespreken.

De overlegmomenten maken deel uit van de acties die zijn opgenomen in het stappenplan van de zorgzones. Ze zijn toegankelijk voor alle professionals uit de welzijns- en gezondheidssector in de zorgzone en voor burgers. Het doel ervan is om te waken over de behoeften, op de hoogte te blijven van het laatste nieuws uit de zorgzone over het onderwerp, eventuele aanpassingen in het aanbod en de samenwerking te identificeren en prioritaire acties voor te stellen aan de raad van de zorgzone of de regionale actieraad.

De onderwerpen van de eerste bijeenkomsten zijn ‘Geestelijke gezondheid’ en ‘Preventie en gezondheidsbevordering’.

Waarom een thematisch overleg over Geestelijke gezondheid? Geestelijke gezondheid is “een toestand van welbevinden waarin het individu zich bewust is van zijn of haar eigen mogelijkheden, kan omgaan met de normale spanningen van het leven, productief en lonend kan werken en in staat is een bijdrage te leveren aan zijn of haar gemeenschap”(WHO, 2007). De geestelijke gezondheid is vandaag de dag een belangrijke kwestie. Het is een zaak van iedereen.

We willen u graag de gelegenheid bieden om samen na te denken over hoe we mensen met geestelijke gezondheidsproblemen kunnen ondersteunen.

Waarom een thematisch overleg over Gezondheidspreventie en -bevordering? Het doel van preventie is het voorkomen van een ziekte of het zo vroeg mogelijk herkennen ervan. Gezondheidsbevordering ontwikkelt daarentegen een positieve benadering van gezondheid.

Het doel is om individuen en gemeenschappen in staat te stellen actie te ondernemen om hun gezondheid en welzijn te verbeteren door hun leefomstandigheden en levensstijl te verbeteren.

Dit vereist een sectoroverschrijdende aanpak, want om actie te ondernemen op deze determinanten is sectoroverschrijdende actie essentieel.

Andere bijeenkomsten over ‘Verbinding tussen het ziekenhuis en ambulante zorg’ en ‘Voorbereiding op gezondheidscrises’ volgen in de toekomst.

image-actu