Feedback over de Veranderateliers van juni

Netwerk

28 juni 2024

Vijfde ontmoeting in de zorgzones

Ter herinnering: die ontmoetingen vinden drie keer per jaar plaats in elk van de zorgzones en vormen een plaats waar professionals uit de welzijns- en gezondheidssector en begunstigden, patiënten en zorgverleners samenkomen om elkaar te informeren, zich te organiseren en samen acties op te zetten die voldoen aan de missies van de zorgzone (kennis, netwerk, coördinatie en preventie en gezondheidsbevordering).

De ateliers in juni waren de ideale gelegenheid om de balans op te maken van de voortgang van de projecten in het stappenplan van elke zorgzone en om samen te werken aan de hoofdlijnen van de eerste thematische overlegmomenten die in september van start gaan.

Ze herinnerden ook aan het verband tussen het werk van Brusano op gewestelijk niveau en dat van de ondersteuningsteams op het niveau van de zorgzones. Dat verband wordt weerspiegeld in de verschillende participatieruimtes waarbij actoren betrokken kunnen worden om het actieplan te helpen definiëren, implementeren en evalueren.

Op de relevante webpagina’s vind je de informatie die tijdens die bijeenkomsten is gegeven en een samenvatting van de resultaten van de gesprekken.

Bezoek de websites van de zorgzones voor een voorproefje van de presentaties en verslagen van de bijeenkomsten.

image-actu