Replay Focus Live: palliatieve zorg en levenseinde

Diensten

28 maart 2023

Deze praktische gids is bewerkt tot een “Focus Live” webinar (in het Frans).

Om je concreet te ondersteunen bij de begeleiding van mensen in de laatste levensfase zijn er verschillende hulpmiddelen beschikbaar, waaronder de Focus Palliatieve zorg en levenseinde en zijn specifieke repertorium, een praktische gids over bijstand en ondersteuning in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Focus Live : Ondersteuning aan huis voor personen 60 jaar+
22 september 2023 00:00

Begeleidt u personen ouder dan 60 jaar met een chronische aandoening die in het Brusselse Gewest wonen? Maakt u zich zorgen over hun verlies van autonomie omwille van moeilijke levensomstandigheden? Wilt u ondersteuning zodat deze mensen thuis kunnen blijven wonen, buiten een instelling?

Lees meer...
Brusano Lunch
8 juni 2023 12:30

Hebt u nog geen gebruik gemaakt van onze diensten? Vraagt u zich af hoe wij u kunnen ondersteunen in uw praktijk?

Lees meer...
Focus live : Verzekerbaarheid
17 november 2023 12:00

Begeleidt u in uw beroepspraktijk volwassenen met verzekerbaarheidsproblemen? Zoekt u praktische informatie over de bestaande bijstand en ondersteuning?

Lees meer...