Specifiek activiteitenverslag: Protocol 3 – Thuishulp voor personen ouder dans 60 jaar

Het project Protocol 3, of ‘thuishulp voor personen van 60 jaar en ouder’, stelt een zorgaanbod voor dat tot doel heeft de levenskwaliteit van ouderen in complexe situaties te verbeteren om opname in een instelling zoveel mogelijk te vermijden. Dit project, dat wordt gefinancierd door het RIZIV, past binnen het kader van de sluiting van wzcbedden om de thuiszorg voor bejaarden te versterken. In april 2019 erft de vzw Brusano de coördinatie van het project Protocol 3, fase 3, dat tijdens de 2 vorige fasen (maart 2010 – maart 2019) door de vzw Connectar werd gecoördineerd. De doelstellingen, de inhoud, de frequentie van de acties en de doelgroep voor deze 3e fase van het project werden vastgesteld op basis van aanbevelingen die voortvloeien uit onderzoek dat tijdens de eerste 2 projectoproepen werd uitgevoerd.