Onafhankelijke psychologen gezocht voor het project Protocol 3

Diensten

11 maart 2024

Sinds 2010 ondersteunt het Project Protocol 3, dat gefinancierd wordt door het RIZIV, de ontwikkeling van alternatieve vormen van zorg en begeleiding voor 60-plussers en hun mantelzorgers. Het doel van dit initiatief is de levenskwaliteit van senioren in kwetsbare situaties verbeteren om in de mate van het mogelijke te voorkomen dat ze naar een instelling moeten.

Naargelang van hun behoeften kunnen de betreffende personen een beroep doen op

  • een psycholoog die hen begeleidt bij hun vragen (aanvaarden van het verlies van zelfredzaamheid, uitwerken van een levensproject, werken rond zorgweigering enz.)
  • een ergotherapeut om hen te helpen en te adviseren bij het aanpassen van de woning en om terug optimaal te kunnen functioneren in het dagelijkse leven;
  • een casemanager om de coördinatie van het socialehulpnetwerk van de begunstigde te versterken en in te spelen zijn levensdoelen.

Het casemanagement wordt verzorgd door een maatschappelijk werker, verpleegkundige, ergotherapeut, psycholoog of huisarts die buiten het gebruikelijke zorgteam staat.

Brusano, de vzw die de implementatie van Protocol 3 in het Brussels Gewest coördineert, is momenteel op zoek naar zelfstandige psychologen om haar ‘pool’ van medewerkers in het noorden en het zuiden van de hoofdstad te versterken. De diensten worden altijd verleend bij de begunstigde thuis en worden in rekening gebracht op basis van een vast tarief of vergoeding per prestatie.
Interesse? Stuur je cv naar julie.cardon@brusano.brussels

image-actu
Focus Live : Ondersteuning aan huis voor personen 60 jaar+
20 september 2024 12:00 - 13:00

Begeleidt u personen ouder dan 60 jaar met een chronische aandoening die in het Brusselse Gewest wonen? Maakt u zich zorgen over hun verlies van autonomie omwille van moeilijke levensomstandigheden? Wilt u ondersteuning zodat deze mensen thuis kunnen blijven wonen, buiten een instelling?

Lees meer...
Focus Live – Ondersteuning aan huis voor personen van 60 jaar+
20 september 2024 12:00 - 13:00

Begeleidt u personen ouder dan 60 jaar met een chronische aandoening die in het Brusselse Gewest wonen? Maakt u zich zorgen over hun verlies van autonomie omwille van moeilijke levensomstandigheden? Wilt u ondersteuning zodat deze mensen thuis kunnen blijven wonen, buiten een instelling?

Lees meer...
Supervisie voor casemanagers en overlegorganisatoren
18 april 2024 09:30 - 12:30

Uitwisselen en delen van ervaringen, middelen en netwerken. Geleid door een externe moderator.

Lees meer...