Buurtreferenten bouwen aan hun Praktijkgemeenschappen

10 december 2020

Dit is wat veel Buurtreferenten (BR) doen in Brussel.

De functie van BR wordt opgenomen door professionals in de sociale en gezondheidssector – zonder beperkt te zijn tot bepaalde beroepen – die mensen begeleiden in complexe situaties. Ze kadert binnen een vertrouwensrelatie en stelt de prioriteiten van de persoon centraal in de begeleiding. Deze functie is in Boost ontstaan vanuit de vaststelling dat professionals vaak de grenzen van hun beroep overschrijden om een nood te identificeren en verbinding te maken met andere actoren om er een antwoord op te kunnen bieden. Het gebruik van de term Buurtreferent is een manier om deze rol zichtbaar te maken, te erkennen en te ondersteunen.

De Praktijkgemeenschappen van Buurtreferenten bieden ruimte voor overleg. Dankzij de expertise van de groep wordt de weg geopend naar meer oplossingen. Binnen BOOST werd geëxperimenteerd met een eerste Praktijkgemeenschap (PG). Deze pilootfase heeft het belang ervan bevestigd en verduidelijkt. Overleg met een aantal lokale actoren rond de gemeenschappelijke interesse in de functie van referent brengt ons nu in een nieuwe fase waarbij verschillende PG worden opgezet in een meer lokale setting. Ze worden georganiseerd in samenwerking met Citisen, Rézone en Brusano.

Elke praktijkgemeenschap brengt een kleine groep professionals samen uit verschillende beroepen, maar die allen dezelfde functie van Buurtreferent opnemen. De PG is niet gericht op één specifiek thema of probleem: alle mogelijke complexe situaties waarmee professionals geconfronteerd worden, kunnen er aan bod komen. De zorgprofessionals breiden er hun netwerk uit, ontdekken ongekende oplossingen en experimenteren met tools, zoals de dialoogtool BabbelBoost. Ook over hoe ze de functie van Buurtreferent opnemen wisselen ze uit met de bedoeling de contouren ervan verder te verduidelijken (rollen, articulatie met beroepen, enz.) en ervoor te zorgen dat ze de nodige waardering en erkenning krijgt.

 

Herken jij jezelf in de functie van Buurtreferent?

Begeleid je mensen in Sint-Joost, Schaarbeek, Sint-Gillis of Brussel-Stad?

Wil je deelnemen aan Praktijk- en co-constructiegemeenschap?

 

–> De groepen gaan begin 2021 van start: maak daarom je interesse graag bij ons kenbaar 

image-actu

Er staan geen evenementen op de agenda in verband met dit nieuws.