Feedback op de vergadering van de ondersteuningsgroepen van de zorgzones

Netwerk

29 mei 2024

Het doel was om een gemeenschappelijke visie op de welzijns- en gezondheidssector op gewestelijk niveau te versterken, gebaseerd op een participatieve aanpak.

De discussies waren opgebouwd rond drie thema’s : deelname – op basis van de actie opendeuren, methode – op basis van de implementatie van de thematische overleggen – en de toekomst van de Zogab.

Het zal ons een genoegen zijn te vernemen dat de leden van de Steungroepen de unanieme wens hebben geuit om het huidige proces voort te zetten en verschillende suggesties hebben gedaan om zowel de werking als het belang ervan te verbeteren.

Een samenvatting van die Inter-ZOGAB-vergadering vind je hier.

Ter herrinering : het doel van de Zogab is om de diversiteit van de deelname te vergroten, het overleg met de belanghebbenden te ondersteunen en ervoor te zorgen dat de lopende hervormingen en projecten die in de zorgzone worden uitgevoerd, worden gecoördineerd.

Van deze groepen wordt verwacht dat zij zichzelf ontwikkelen, diversifiëren en versterken. Als uw organisatie zich in het zorgzonessproject bevindt en de verwezenlijking van hun missies wil ondersteunen, aarzel dan niet om zich bij de beweging aan te sluiten. Neem contact op met het het ondersteuningsteam van je zorgzone. Zij zullen u vertellen hoe u verder moet gaan.

image-actu