De zorgzones : concreet nieuws voor 2024

Netwerk

14 december 2023

Een zorgzone is een gebied met 200.000 tot 300.000 inwoners, en op schaal daarvan moet een organisatie voor zorg en ondersteuning op welzijns- en gezondheidsvlak worden ontwikkeld. Die organisatie moet coherent zijn en worden gecoördineerd met de wijken en het Gewest.

De territoriale organisatie wordt opgezet in het verlengde van de gewestelijke (Geïntegreerd Welzijns- en Gezondheidsplan) en federale (Interfederaal Plan voor Geïntegreerde Zorg) hervormingen en heeft tot doel de manier waarop het welzijns- en gezondheidsaanbod op territoriale basis wordt georganiseerd, te herzien.

Het proces wordt binnen elke zorgzone ondersteund door een Ondersteuningsgroep van de Zorgzone, initieel bestaande uit actoren die reeds acties of opdrachten op deze territoriale schaal hebben uitgevoerd.

Door het organiseren van de veranderateliers wil de Ondersteuningsgroep van de Zorgzone een plaats bieden voor discussie en reflectie, zodat we samen kunnen werken aan het opbouwen van een territoriale sociale en gezondheidsorganisatie.

Tijdens de laatste bijeenkomst van de ondersteuningsgroepen werden de concrete veranderingen die in 2024 worden verwacht, verduidelijkt.

Dit zijn de belangrijkste punten:

  • Besteed vooral aandacht aan alles wat er al wordt gedaan en denk na over de verbanden met en de coördinatie van wat er al bestaat.
  • Versterking van de mobilisatie en participatie van belanghebbenden om collectief op te treden namens de begunstigde/bevolking is een belangrijke prioriteit.
  • Vanaf januari 2024: de coördinatieteams voor de 5 zorgzones zullen operationeel zijn. Deze 5 teams zullen elk bestaan uit 3 coördinatoren. Daarnaast zullen preventiemedewerkers voor de volksgezondheid specifiek werken aan preventie in de zorgzone.
  • Binnen elke zorgzone zijn prioritaire acties vastgesteld. Ze zijn gebaseerd op de specifieke behoeften die naar voren zijn gebracht door de deelnemers aan de verschillende bijeenkomsten die sinds oktober 2022 zijn georganiseerd.

Tot ziens op de volgende veranderateliers in februari 2024!

image-actu