Opendeurdagen bij de zorgzones 

Ontmoetingen

31 mei 2024

De ontmoetingen zijn bedoeld als gezellige gelegenheden waar mensen de tijd kunnen nemen om met elkaar te praten en ideeën uit te wisselen en om elkaar zo (beter) te leren kennen en banden tussen mensen en organisaties te creëren of te versterken. 

  • De opendeurdagen van Zorgzone Zuid, ook wel Melting Papot’ genoemd, zullen plaatsvinden van 18 tot 22 november. 
  • Zorgzone Zuid-Oost nodigt je uit om van 2 tot 6 december een duik te komen nemen in zijn Grote bad. 

  Het duurt nog even tot de evenementen plaatsvinden, maar we vertellen je er nu al over zodat je de data alvast in je agenda kan zetten en, eigenlijk nog belangrijker, zodat je je organisatie kan inschrijven voor deze activiteiten. 

Werkt je organisatie op het gebied van gezondheid, ondersteuning van gezinnen of ouderen, armoedebestrijding, geestelijke gezondheid, huisvesting, sociale cohesie, jeugd, vroege kinderjaren, toegang tot cultuur en welzijns- en gezondheidsondersteuning in de breedste zin van het woord? 

Wil je dat je missies, activiteiten en teams bekender worden bij professionals in de welzijns- en gezondheidssector in jouw regio? 

We nodigen je uit om je deuren open te zetten voor een bezoek van anderhalf uur tijdens onze Melting Papot’ of ons Grote bad! 

  • Klik hier om deel te nemen aan Melting Papot’ (Zorgzone Zuid). 
  • Klik hier om deel te nemen aan Het grote bad (Zorgzone Zuid-Oost). 

 

Concreet: 

  • Tot en met 31 augustus kunnen diensten die bezoekmomenten willen organiseren om hun bekendheid in het lokale netwerk te boosten zich inschrijven. 
  • In september verzamelen we alle aangeboden bezoeken en stellen we het programma samen.   
  • Mid september zullen we dat programma op grote schaal verspreiden onder professionals in de welzijns- en gezondheidssector die in de betreffende zorgzone werken. Merk op: als gastorganisatie kunnen leden van je organisatie zich met voorrang inschrijven voor de bezoeken die hen interesseren. 
  • Van 16 september tot 30 oktober (voor zorgzone Zuid) en tot 18 november (voor zorgzone Zuid-Oost) verzamelen we de inschrijvingen en sturen we de lijst met bezoekers tijdig naar elke gastorganisatie. 

We wijzen er ten slotte nog op dat de drie andere zorgzones in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (Noord, Noord-Oost en Centrum-West) in 2025 ook hun opendeurdagen zullen houden. 

image-actu