Skip to content
Bezig met het laden van Evenementen

Werkgroep voor de verantwoordelijken van de palliatieve cultuur in RH/RVT

13 Jun 2023

13 Jun 2023 om 14 u 30 min tot 16 u 30 min

Wat is het?

Werkgroep voor de verantwoordelijken van de palliatieve cultuur in RH/RVT 

Deze peer-to-peerwerkgroepen bieden de deelnemers de mogelijkheid om informatie uit te wisselen over hun beroepspraktijk en om hun functie in het RVT verder te verduidelijken, altijd met het doel om palliatieve zorg te organiseren in hun instelling.

Deze bijeenkomst is bedoeld voor alle deelnemers aan de Werkgroep voor de verantwoordelijken van de de palliatieve cultuur die specifieker willen werken aan het voorstel voor een handvest, een kader en werktaken.

Voor wie?

bestemd voor de verantwoordelijken van de palliatieve cultuur in RH/RVT

  • 13 Jun 2023
  • 14 u 30 min
  • NL-FR, iedereen spreekt zijn eigen taal
  • Deze werkzaamheden passen in het kader van de kwalificaties en goedkeuringen in de palliatieve zorg. De aanwezigheidsuren bij deze werkgroep worden als opleiding beschouwd en aan elke deelnemer zal een attest worden uitgereikt.
  • Wilt u meer weten of deelnemen aan de lopende beschouwingen? Neem contact met ons op:

    Nadeige.STRUYF@brusano.brussels

Scroll To Top