Skip to content

Overleg: Diapason

Diensten

Diapason is een methodologie die bedoeld is om multidisciplinair en lijnoverschrijdend overleg te organiseren rond een bepaalde problematiek. Het doel is om gezamenlijke afspraken te maken die de integratie van zorg bevorderen.

Voor elke Diapason wordt er een gesloten groep samengesteld die evenwichtig is wat de diversiteit van de deelnemers betreft, en waarbij die deelnemers representatief zijn voor een beroepsgroep (bv. huisartsen) of een sociologische groep (bv. patiënten). De gevormde groepen worden dan bijeengeroepen om gedurende een bepaalde tijd na te denken over een bepaalde problematiek. Diapason eindigt met een geheel van gezamenlijk overeengekomen waarnemingen en aanbevelingen.

Diapason beoogt

  • de kritieke incidenten van de zorgtrajecten vanuit de praktijk in kaart te brengen en structurele en algemene oplossingen te vinden die efficiënt kunnen worden geïmplementeerd op plaatselijk niveau;
  • een lokale vertegenwoordiging van de beroepen en sectoren te organiseren en communicatiemechanismen te ontwikkelen die het de gemandateerden mogelijk maken aan het overleg deel te nemen, de doorstroming naar hun sector te verzorgen en, omgekeerd, de problemen van daaruit naar boven te laten komen;
  • een creatieve en collectieve probleemoplossing aan te moedigen, wat leidt tot een groter engagement om bestaande praktijken onder de loep te houden en te verbeteren;
  • enerzijds een reeks processen te valideren en anderzijds middelen te ontwikkelen om aan de specifieke behoeften van complexe situaties te voldoen.

FAQ

Nieuws

Het eerste Diapasonoverleg dat volledig gecoördineerd werd door een partner zit erop. Ontdek de resultaten!

Ken je Diapason al? Diapason is een methodologie waarbij multidisciplinair en lijnoverschrijdend overleg georganiseerd wordt rond een bepaalde problematiek. Het doel is om beslissingen te nemen voor een geïntegreerd welzijns-…

Diapason #2 | Een nieuw instrument tot uw beschikking

Onlangs werd een nieuwe Diapasoncyclus afgesloten. Dit multidisciplinair en lijnoverschrijdend overleg mondde uit in de creatie van een praktische en beknopte tool voor de voorbereiding van het ziekenhuisontslag. Ontdek deze…

Scroll To Top