Skip to content

Levenseinde

Diensten

Zoekt u informatie over kwesties rond het levenseinde? In Brussel worden de opdrachten voor het platform voor palliatieve zorg toegewezen aan BRUSANO:

  • praktische informatie over de wetgeving met betrekking tot het levenseinde (rechten van de patiënt, palliatieve zorg, euthanasie);
  • organiseren van werkgroepen en bewustmakingsgroepen voor professionals;
  • bijscholing palliatieve zorg;
  • basisopleiding, bijscholing en supervisie voor vrijwilligers palliatieve zorg;
  • documentatiecentrum gewijd aan palliatieve zorg en het levenseinde;
  • gespecialiseerde publicatie: Kaïros;
  • klinische begeleiding voor teams die worstelen met complexe situaties rond het levenseinde (praatgroepen en supervisie);
  • psychologische ondersteuning van de patiënt, zijn mantelzorgers of netwerk voor thuissituaties die het voorwerp uitmaken van een opvolging door een tweedelijnsteam voor palliatieve zorgen;
  • begeleiding van rust- en verzorgingstehuizen bij het ontwikkelen van een palliatieve cultuur;
  • beheer van overeenkomsten inzake palliatieve zorgen die toegang bieden tot goedkeuringen.

FAQ

Nieuws

Nieuwe Kaïros: ” Zorg verlenen “

In dit nieuwe nummer zal ons thematisch tijdschrift over palliatieve zorg het onderwerp ZORG VERLENEN behandelen. U zal er artikels vinden geschreven door zorgverleners, psychologen en vrijwilligers. Veel leesgenot! Ontdek…

Opleiding over luisteren en begeleiding in palliatieve zorg voor vrijwilligers : cyclus 2023

Wilt u mensen in hun laatste levensfase thuis of in een instelling begeleiden? Na deze opleiding kunt u een dergelijk engagement aangaan!  Neem deel aan de 8-daagse opleidingscyclus over luisteren en…

Studiedag: “Zorg verlenen”

Op 25 november vindt de volgende studiedag plaats rond het thema ‘zorg verlenen’ bij het levenseinde. Wat wil dat zeggen, voor iemand ‘zorgen’? Vanaf wanneer spreken we over zorg? Wat is…

Scroll To Top