De « Focus » van Brusano

Services

07 april 2024

De Focus van Brusano zijn thematische informatiemiddelen over sociale en gezondheidsondersteuning voor Brusselaars. Ze zijn bedoeld voor professionals uit de sector en willen de hulp en ondersteuning in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ontcijferen.

De brochures (gratis te downloaden) bieden een didactische benadering van het behandelde thema (Hulp aan huis voor mensen van 60 jaar en ouder; Geestelijke gezondheid: eerstelijnszorgaanbod; Palliatieve zorg en levenseinde enz.) door de diverse aspecten, uitdagingen en modaliteiten van de zorg en ondersteuning te belichten.

De repertoria zijn het praktische verlengstuk van de brochures. Zoals hun naam al aangeeft, lijsten ze de middelen op die in dit domein op het Brusselse grondgebied beschikbaar zijn.

Ten slotte bieden de webinars of ‘Focus Live’ vier keer per jaar een live afspraak met de Brusano-medewerker die verantwoordelijk is voor de Focus en externe sprekers die gespecialiseerd zijn in het behandelde onderwerp. Na een presentatie met een samenvatting van de inhoud van de specifieke brochure is er gelegenheid om vragen te stellen om bepaalde punten verder uit te diepen of te verduidelijken. Iedereen kan na inschrijving (gratis) aan deze webinars deelnemen. Ze vinden plaats van 12 tot 13 uur om niet te veel werktijd in beslag te nemen van wie ze wil volgen.

We geven nog mee dat de informatie van de Focus jaarlijks wordt bijgewerkt en dat de lijst met behandelde onderwerpen regelmatig wordt aangevuld. Onze laatste Focus (april 2024) behandelt het thema ‘Financiële toegankelijkheid tot gezondheidszorg’.

image-actu
Focus live – Geestelijke gezondheid : overzicht van de mogelijkheden voor eerstelijnsondersteuning
22 november 2024 12:00 - 13:00

Werk je met volwassenen met psychische problemen? Ben je op zoek naar praktische informatie over de beschikbare hulp en ondersteuning?

Lees meer...
Focus Live – Ondersteuning aan huis voor personen van 60 jaar+
20 september 2024 12:00 - 13:00

Begeleidt u personen ouder dan 60 jaar met een chronische aandoening die in het Brusselse Gewest wonen? Maakt u zich zorgen over hun verlies van autonomie omwille van moeilijke levensomstandigheden? Wilt u ondersteuning zodat deze mensen thuis kunnen blijven wonen, buiten een instelling?

Lees meer...