De Focus en hun repertoria voor 2023 zijn beschikbaar

Diensten

12 maart 2023

In die thematische dossiers vind je alle praktische informatie rond bestaande hulpmiddelen voor begeleiding in de sociale en gezondheidssector in Brussel (terugbetalingen, contactpersonen enz.).

Bij elke Focus hoort een specifiek repertorium en een ‘Focus Live’-webinar. Daarin kom je meer te weten over de belangrijkste elementen van de Focus aan de hand van getuigenissen. Er is ook ruimte om vragen te stellen.

Themanummers die beschikbaar zijn:

  • Diabetes type 2 | de zorgsystemen +  Focus Live op 20/01/23
  • Palliatieve zorg en levenseinde +  Focus Live op 24/03/23
  • Geestelijke gezondheid | Zorgaanbod: eerstelijnszorgaanbod +  Focus Live op 26/05/23
  • Thuishulp voor personen van 60 jaar of ouder +  Focus Live op 17/11/23
image-actu