Verander-Atelier-du Changement

Ontmoetingen

04 november 2022

Deze ateliers zijn in oktober van start gegaan en hebben als doel praktijkervaringen te gebruiken om verandering tot stand te brengen.

Heb je de opendeurdagen en de focusgroepen gemist? Het is nog niet te laat, je kan je bevindingen nog steeds met ons delen. Je zal binnenkort een voorstel krijgen voor een digitale consultatie.

Wat is dat?

Verander-Atelier-du Changement is een ruimte voor sociale en gezondheidswerker, begunstigden, patiënten en hulpverleners, waar ze elkaar kunnen ontmoeten, zich kunnen informeren en voorstellen doen. Tijdens deze workshop kunnen ze kennisnemen van de belangen en lopende hervormingen (zoals het Geïntegreerd Welzijns- en Gezondheidsplan), zich organiseren en samen bepalen hoe de taken van de zorgzones kunnen worden uitgevoerd.

BRUSANO en de CBCS, die zich er weldegelijk van bewust zijn dat de professionals en de organisaties momenteel onder druk staan, hebben in samenwerking met het CREBIS toch deze workshops willen organiseren, zodat de ervaring van het werkveld de drijvende kracht voor verandering zou kunnen zijn. 

Hoe ?

Van oktober tot januari zullen binnen de 5 woonzorgregio’s verschillende initiatieven worden voorgesteld: een opendeurdag een focusgroep (4 vergaderingen) en een enquête (online).

Voor jullie, de sociale en gezondheidswerkers, is deze workshop een gelegenheid om meer inzicht te verwerven in de belangen van een sociale en gezondheidsorganisatie die gebaseerd is binnen een grondgebied, en ook in sleutelconcepten zoals integratie, toegankelijkheid en continuïteit en hoe deze kunnen worden geconcretiseerd op schaal van de woonzorgregio. Maar ook en vooral om samen te werken om de funderingen van de woonzorgregio te leggen, informatie en kennis over lokale diensten of projecten te delen, samen de actieprioriteiten voor de woonzorgregio te definiëren.

En dan ?

Je bijdragen zullen gaandeweg in aanmerking worden genomen en geanalyseerd om elke fase te voeden. Zij zullen de kern vormen van een operationeel verslag met concrete acties en de nodige middelen voor de uitvoering en de planning van die acties.

Dit is jullie ruimte. Laten we samen een territoriale sociale en gezondheidsorganisatie uitbouwen in Brussel.

image-actu