Cours de Néerlandais empathique

17 juin 2024

.

Lessen Empathisch Nederlands

Ben jij een zorgprofessional in Brussel? Of ga je binnenkort een stage doen in de Brusselse zorgsector? Ken je al wat Nederlands, maar durf je het niet spreken? Schrijf je dan in voor ons lessenpakket ‘Empathisch Nederlands’!
In vijf lessen oefenen we conversaties en leren we sleutelzinnen die je vervolgens kan gebruiken bij het contact met je patiënten of residenten én met Nederlandstalige collega’s.

Wanneer?
• Vijf donderdagavonden
• 10, 17 oktober en 7, 14 en 21 november 2024
• Van 18u00 tot 20u00

Waar?
Brusselse Wachtdienst
Jos de Brouchovenstraat 2,
1000 Brussel

Prijs? € 120

Opgelet! Een basiskennis Nederlands (niveau A2 of 1.2) is vereist

Meer informatie?
louise@huisvoorgezondheid.be
Schrijf je tijdig in, de plaatsen zijn beperkt!

Cours de Néerlandais empathique

Êtes-vous prestataire de soins à Bruxelles ? Ou allez-vous bientôt faire un stage dans le secteur des soins à Bruxelles ? Vous avez déjà une base de néerlandais, mais n’osez pas le parler? Alors inscrivez-vous à ce cours de néerlandais empathique !
Pendant cinq leçons, nous pratiquerons des conversations et apprendrons des phrases clés en néerlandais que vous pourrez par la suite utiliser lors de vos contacts avec vos patients ou résidents ainsi qu’avec vos collègues néerlandophones.

Quand ?
• Cinq jeudi soirs
• 10, 17 octobre et 7, 14
et 21 novembre 2024
• De 18h00 à 20h00

Où ?
Garde Bruxelloise
Rue Jos de Brouchoven 2,
1000 Bruxelles

Prix ? € 120

Attention ! Une connaissance de base du néerlandais (niveau A2 ou 1.2) est requise

Plus d’informations?
louise@huisvoorgezondheid.be
Inscrivez-vous rapidement, les places sont limitées !

brusano image