Skip to content

Werkgroep – Overleg ‘0,5’-functie

workshop inclusion

De 0,5-functie is het aanbod van eerstelijnszorg aan mensen die geen toegang hebben tot zorg, in een multidisciplinaire, flexibele en proactieve aanpak, met niet-discriminerende toegangsvoorwaarden. Het uiteindelijke doel is mensen…

Read More

Overleg over de 0,5-functie: laat ons weten wat uw opleidingsbehoeften zijn

workshop inclusion

Als zorgverlener word je geconfronteerd met complexe behoeften die moeilijk te kaderen zijn. Daarnaast heb je het gevoel dat je niet altijd voldoende uitgerust bent om tegemoet te komen aan die behoeften. De inzet is nochtans enorm. Het raakt je dagelijks op zowel menselijk als professioneel vlak. Maar hoe begin je hieraan?   Met tools en hulpmiddelen! Om te beginnen is het delen van expertise van cruciaal belang om die uitdaging aan te gaan. Daarom nodigen we je uit om met ons mee te denken…  BruZEL (de eerstelijnszone die de Vlaamse regering in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft opgericht) wil samen met BRUSANO (ondersteunings– en coördinatiedienst voor eerste lijn), en in samenwerking met de actoren van de ‘0,5’-functie, korte en praktische opleidingen aan eerstelijnszorgverstrekkers aanbieden. We willen jou helpen in jouw zorg voor kwetsbare bevolkingsgroepen die (nog) geen toegang tot de eerstelijnszorg hebben of die daarvan uitgesloten werden.   DE FORMULE Sessies van 90 of 120 minuten, ‘s avonds, in twee talen (NL/FR) Alle eerstelijnsprofessionals (welzijn en gezondheid) zijn welkom (huisartsen, verpleegkundigen, vroedkundigen, tandartsen, apothekers, sociaal werkers, medewerkers van de OCMW’s enz.)…

Read More

Overleg over de 0,5-functie

workshop inclusion

De 0,5-functie is het aanbod van eerstelijnszorg aan mensen die geen toegang hebben tot zorg, in een multidisciplinaire, flexibele en proactieve aanpak, met niet-discriminerende toegangsvoorwaarden. Het uiteindelijke doel is mensen weer…

Read More
Scroll To Top