Skip to content

Online workshops "Sleutels voor een inclusieve eerstelijnszorg in Brussel"

Kwalitatieve gezondheidszorg bieden en voldoen aan de behoeften van de kwetsbaarste personen: het kan een uitdaging zijn. Als zorgverleners worden jullie geregeld geconfronteerd met complexe behoeften die moeilijk te kaderen zijn, en waarvoor je je niet altijd voldoende uitgerust voelt.

Er staat nochtans veel op het spel. Het raakt ons dagelijks op zowel menselijk als professioneel vlak. Hoe beginnen we eraan?

Er bestaan tools en hulpmiddelen! Om te beginnen is het delen van expertise cruciaal om die uitdaging aan te gaan.

Daarom biedt BRUSANO (ondersteunings- en coördinatiedienst van de eerste lijn) in samenwerking met BruZEL (de door de Vlaamse regering in het leven geroepen eerstelijnszorgzone van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest), en in samenhang met de overlegruimtes rond de ‘0,5’-functie, korte, concrete opleidingen aan.

Die workshops staan open voor alle eerstelijnsprofessionals die meer kennis en vaardigheden willen verwerven rond de zorg voor personen die moeilijkheden ervaren om toegang te krijgen tot kwaliteitsvolle zorg.

In deze workshops krijg je antwoorden op die belangrijke vragen aan de hand van concrete informatie & tips.

Workshop #01

Gezondheidszorg voor personen zonder wettige verblijfsvergunning of met een beperkt verblijfsrecht (27.05.2021)

Hoe kan je goede zorg verlenen aan personen in een precaire verblijfssituatie? Wat is er mogelijk in Brussel, hoe pak je dat aan? Hoe verlaag je mogelijke drempels, hoe volg je die patiënten op?

Workshop #02

Perinatale zorg in kwetsbare situaties (28.09.2021)

Perinatale zorg is cruciaal voor de gezondheid en de toekomst van moeder en kind. Voor personen die leven in kwetsbare omstandigheden is goede medische en sociale zorg essentieel. Welke tools en actoren bestaan er om professionals in Brussel te ondersteunen? Welke specifieke therapeutische aanpak is er nodig voor deze situaties? Hoe kan ervoor gezorgd worden dat patiënten zelf beter hun zwangerschap kunnen opvolgen?

Workshop #03

De taal en cultuurbarrière (13.01.2022)

Taal en cultuur zijn vaak een belangrijke barrière bij het leveren van kwaliteitsvolle en adequate gezondheids- en welzijnszorg aan personen in kwetsbare levensomstandigheden. Welke tools en actoren  bestaan er om professionals in Brussel te ondersteunen? Met welke deontologische aspecten moet hierbij rekening gehouden worden?

Workshop #04

Houd het hoofd koel in administratief moeilijke situaties (29.03.2022)

Tijdrovende en complexe administratieve procedures treffen vooral personen in kwetsbare levensomstandigheden.

Wat zijn de gevolgen? Hoe neemt de gezondheidszorg de meest precaire personen op in zijn systeem? Wat is de rol van geletterdheid binnen dit proces?

Workshop #05

Begeleiding van (ex-)gedetineerde personen (21.06.2022)

De begeleiding van (ex-)gedetineerde personen is niet vanzelfsprekend voor alle zorg- en welzijnswerkers op de eerste lijn. Zorgverleners voelen zich vaak kwetsbaar en/of onzeker, toch blijft het belangrijk om de toegang tot kwalitatief hoogstaande medische-sociale hulp te waarborgen.

Workshop #06

Geneesmiddelen misbruik (13.12.2022)

De begeleiding van mensen die geneesmiddelen misbruiken is niet vanzelfsprekend voor alle zorg- en welzijnswerkers op de eerste lijn. Zorgverleners voelen zich vaak kwetsbaar en/of onzeker, toch blijft het belangrijk om de toegang tot kwalitatief hoogstaande medische-sociale hulp te waarborgen.

Scroll To Top