Skip to content
Bezig met het laden van Evenementen

Verander – Atelier – du Changement: Focus groep – ZUID

18 Oct 2022

18 Oct 2022 om 12 u 00 min tot 14 u 00 min

Wat is het?

De workshop ‘verandering’ is een ruimte voor sociale en gezondheidswerker, begunstigden, patiënten en hulpverleners, waar ze elkaar kunnen ontmoeten, zich kunnen informeren en voorstellen doen.

Tijdens deze workshop kunnen ze kennisnemen van de belangen en lopende hervormingen (zoals het Geïntegreerd Welzijns- en Gezondheidsplan), zich organiseren en samen bepalen hoe de taken van de zorgzones kunnen worden uitgevoerd.

De Focusgroepen zijn …

Werken vanuit situaties die complexe sociale en gezondheidstrajecten illustreren om concrete voorstellen te ontwikkelen binnen een groep van ongeveer twintig deelnemers.

Elke focusgroep komt 4 keer bijeen. De Focusgroep ZUID komt bijeen op de volgende data: 18/10, 18/11, 13/12 en 17/01

Voor wie?

Op basis van een oproep tot kandidaatstelling zullen de focusgroepen een twintigtal actoren uit het veld samenbrengen om concrete voorstellen uit te werken die de toegankelijkheid, de continuïteit en de geïntegreerde  organisatie van welzijn en gezondheid op niveau van de zorgzones verbeteren. Afhankelijk van het aantal kandidaten kan het nodig zijn een selectie te maken aan de hand van criteria die een optimale vertegenwoordiging van de actoren garanderen (actiegebied, deskundigheidsgebied, organisatie waartoe zij behoren, functie binnen de organisatie, enz.) Als je wordt geselecteerd, zullen wij je de data meedelen zodat je je deelname kan bevestigen. Je verbindt je er in dat geval toe om aan alle 4 de sessies deel te nemen.

–> Oproep tot kandidaatstelling! via dit formulier 

Goed om te weten

Tijdens de middag (12 tot 14 uur) – lunch aangeboden

Praktisch :

Inschrijving :

Scroll To Top