Skip to content
Bezig met het laden van Evenementen

Verander – Atelier – du Changement: Focus groep – WEST

14 Dec 2022

14 Dec 2022 om 12 u 00 min tot 14 u 00 min

Wat is het?

De workshop ‘verandering’ is een ruimte voor sociale en gezondheidswerker, begunstigden, patiënten en hulpverleners, waar ze elkaar kunnen ontmoeten, zich kunnen informeren en voorstellen doen.

Tijdens deze workshop kunnen ze kennisnemen van de belangen en lopende hervormingen (zoals het Geïntegreerd Welzijns- en Gezondheidsplan), zich organiseren en samen bepalen hoe de taken van de woonzorgregio’s kunnen worden uitgevoerd.

De Focusgroepen zijn …

Werken vanuit situaties die complexe sociale en gezondheidstrajecten illustreren om concrete voorstellen te ontwikkelen binnen een groep van ongeveer twintig deelnemers.

Elke focusgroep komt 4 keer bijeen. De Focusgroep WEST  komt bijeen op de volgende data: 25/10, 25/11, 14/12 en 20/01

Voor wie?

De focusgroepen brengen, op basis van een oproep tot kandidaatstelling, een twintigtal actoren uit het veld samen om concrete voorstellen uit te werken die het mogelijk maken de toegankelijkheid, de continuïteit en de geïntegreerde sociale/gezondheidsorganisatie op de schaal van de zorgzones te verbeteren.

Goed om te weten

Tijdens de middag (12 tot 14 uur) – lunch aangeboden

Praktisch :

Scroll To Top