Skip to content
Bezig met het laden van Evenementen

Brusano luistert naar het werkveld: Open Forum

09 Dec 2021

09 Dec 2021 om 9 u 00 min tot 17 u 30 min

Wat is het?

Bent u een zorgverlener of werkt u in de sociale sector in Brussel?

Kom ons op 9 december bezoeken in een warme en gezellige omgeving met een uniek uitzicht over de daken van Brussel.

 

  • LEESBAARHEID VAN HET SYSTEEM. De burger en de Brusselse zorgverlener vinden gemakkelijk de informatie die ze nodig hebben op het ogenblik dat ze er nood aan hebben, rekening houdend met het subsidiariteitsprincipe (step-up care) ook op territoriaal vlak.
  • COÖRDINATIE EN MULTIDISCIPLINARITEIT. Iedere persoon die chronische en/of complexe opvolging nodig heeft, krijgt gecoördineerde, interdisciplinaire zorg en ondersteuning waarbij hij en zijn mantelzorgers partners zijn. De continuïteit van de dienstverlening en van informatie wordt gegarandeerd.
  • TOEGANGKELIJKHEID EN KWETSBAARHEDEN. Personen die in zware armoede leven, die uitermate kwetsbaar zijn omwille van hun levensomstandigheden of risicogedrag, en in het bijzonder personen die sociaal gediscrimineerd worden, hebben toegang tot de zorg en ondersteuning die ze nodig hebben.
  • WIJKBENADERING. Iedere Brusselaar vindt, wanneer hij dit wenst, de diensten die hij nodig heeft dichtbij zijn leefomgeving. De wijk is met zijn formele en informele partners een plaats voor sociale ondersteuning en solidariteit.

 

Brusano zet haar visie verder om het werkveld te betrekken bij het opstellen van haar strategisch plan. Daarom nodigt het Brusanoteam u uit op haar open forum om de reeds uitgevoerde doelstellingen te evalueren en bij te dragen aan het opstellen van het actieplan 2022.

 

Schrijf u nu in voor een van deze 3 tijdstippen

  • van 9 uur tot maximum 11 uur
  • van 12 uur tot maximum 14 uur
  • van 15 uur tot maximum 17 uur

Voor wie?

Voor alle gezondheidswerkers actief in Brussel.

Goed om te weten

Praktisch :

Inschrijving :

Toegang na controle van Covid Safe Ticket

Scroll To Top