Skip to content

Medisch-farmaceutisch overleg

Diensten

Bent u huisarts of apotheker? Medisch-farmaceutisch overleg (MFO) biedt ruimte voor overleg op microlokaal niveau om beslissingen voor samenwerking te nemen en goede praktijken uit te wisselen tussen huisartsen en apothekers.

Het MFO, dat wordt ontwikkeld in samenwerking met Huis Voor Gezondheid, UPB-AVB, FBHAV en BHAK, is bedoeld om overleg en samenwerking tussen artsen en apothekers mogelijk te maken en de communicatie te verbeteren door ervaringen uit te wisselen en samenwerkingsovereenkomsten te sluiten.

Samenwerking tussen huisartsen en apothekers is immers van essentieel belang om een kwaliteitsvolle en continue zorgverlening te waarborgen. Om dit te vergemakkelijken is overleg tussen professionals die binnen eenzelfde wijk werkzaam zijn van essentieel belang. Het overleg beoogt een doeltreffend beheer door de bevordering van:

  • de samenwerking tussen huisartsen en apothekers;
  • goede medisch-farmaceutische praktijken;
  • de kwaliteit van de voorschriften;
  • het correcte/doeltreffende en veilige gebruik van geneesmiddelen.

In dit verband worden thematische overlegkits ter beschikking gesteld. Ze hebben tot doel deze samenwerking te bevorderen en te vergemakkelijken.

Financiële steun van het RIZIV is mogelijk.

Ontdek hoe wij u kunnen helpen: www.cmp-mfo.brussels

FAQ

Nieuws

Medisch-farmaceutisch overleg: meer weten over deze dienst

Ben je arts of apotheker? Wil je graag je samenwerking binnen hetzelfde werkgebied versterken? Dat kan via medisch-farmaceutisch overleg.     Medisch-farmaceutisch overleg bevordert ontmoetingen tussen huisartsen en apothekers die…

Medisch-farmaceutisch overleg

Bent u actief als huisarts of apotheker in Brussel? Kan de communicatie met artsen en apothekers in uw buurt worden verbeterd? Neem deel aan de enquête over de samenwerking tussen…

Het medisch-farmaceutisch overleg: het seminarie over bewustmaking rond vaccinatie herbekijken.

Om het seminarie over bewustmaking rond vaccinatie “Sensibilisering voor vaccinatie: Hoe kan u als huisarts of apotheker samen uw patiënten begeleiden bij hun keuze? ” te kijken of herbekijken.

Scroll To Top