Skip to content

Ontdek de online workshops ‘Sleutels voor een inclusieve eerstelijnszorg in Brussel’

13 March 2023

Kwetsbaarheid

Deze webinars kwamen tot stand door een samenwerking van BruZel en Brusano. Het zijn korte, praktische opleidingssessies rond onderwerpen als toegang tot de gezondheidszorg en kwetsbaarheid. De workshops staan open voor alle beroepsbeoefenaars in de sociale en gezondheidssector die meer kennis en vaardigheden willen verwerven in de omgang met mensen die moeilijkheden ervaren om toegang te krijgen tot kwaliteitsvolle zorg. In die workshops krijg je antwoorden op deze belangrijke vragen aan de hand van concrete informatie en tips.

De volgende sessie gaat over intrafamiliaal geweld opsporen en aanpakken in de eerste lijn.

Deze webinars kwamen tot stand door een samenwerking van BruZel en Brusano. Het zijn korte, praktische opleidingssessies rond onderwerpen als toegang tot de gezondheidszorg en kwetsbaarheid. De workshops staan open voor alle beroepsbeoefenaars in de sociale en gezondheidssector die meer kennis en vaardigheden willen verwerven in de omgang met mensen die moeilijkheden ervaren om toegang te krijgen tot kwaliteitsvolle zorg. In die workshops krijg je antwoorden op deze belangrijke vragen aan de hand van concrete informatie en tips.

De volgende sessie gaat over intrafamiliaal geweld opsporen en aanpakken in de eerste lijn.

Scroll To Top